Tule mukaan tekemään Lääkehoidon päivää vuonna 2018!

  • Lääkehoidon päivä on lääkkeiden käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteinen valtakunnallinen teemapäivä, joka järjestetään vuosittain
  • Fimea koordinoi päivän järjestelyjä yhdessä valtakunnallisen suunnitteluryhmän kanssa, päivän varsinaisesta toteutuksesta vastaavat paikalliset toimijat ympäri Suomen
  • Seuraava Lääkehoidon päivä on 22.3.2018.

Toteuttakaa omannäköisenne Lääkehoidon päivä paikallisyhteisössänne. Teemapäivän toteuttajiksi toivotaan erityisesti terveyskeskuksia, potilasjärjestöjä ja apteekkeja.Tavoitteena on, että ajantasaisen lääkitystiedon merkitys saa näkyvyyttä eri tahojen yhteistyöllä. Yhteistyön voimaa kannattaa hyödyntää myös tapahtuman markkinoinnissa.

Toteutuksessa vain mielikuvitus on rajana: Lääkehoidon päivä voi näkyä teemapisteenä tai tietoiskuina, yleisöluentona tai esimerkiksi tietyn potilasryhmän lääkehoidon erityistä tarkempana seurantana. Tärkeintä on herättää keskustelua päivän teemasta. Paikallinen tapahtuma voi olla suunnattu lääkkeiden käyttäjille, alan opiskelijoille tai terveydenhuollon ammattilaisille.

Näiltä sivuilta löydätte valmista materiaalia Lääkehoidon päivän ideoinnin, toteutuksen ja viestinnän tueksi. Kerrottehan teemapäivästänne paikallisen markkinoinnin lisäksi myös Ilmoita tapahtumasi -sivulla.