Lääkehoidon päivän 2017 materiaalit

Tältä sivulta löytyy valmista materiaalia teemapäivän markkinointiin ja toteutukseen.

  • Materiaalia saa käyttää Lääkehoidon päivän 2017 toteutukseen projektisuunnitelman ja siinä määriteltyjen tavoitteiden ja pääviestien mukaiseen toimintaan
  • Materiaalia EI saa käyttää lääkkeiden tai maksullisten palveluiden markkinointiin

 

Lääkityslista-video

Lyhyt video kertoo, mikä on lääkityslista ja miksi jokaisella tulisi se olla. Video on vapaasti esitettävissä esimerkiksi odotustilojen ruuduilla sekä jaettavissa sosiaalisessa mediassa, blogeissa ja verkkosivuilla. Tiedostot löytyvät ruotsiksi Lääkehoidon päivän ruotsinkielisiltä sivuilta.

 

Esitteet

Alta löytyvät esitteiden tulostettavat versiot. Lisäksi voit pyytää painokelpoisia tiedostoja (leikkausvarat kirjapainoa varten) osoitteesta viestinta@fimea.fi

Järjestäjien esiteessä kerrotaan miten lähteä mukaan tekemään Lääkehoidon päivää.

Lääkkeiden käyttäjien esitteessä kerrotaan lääkityslistasta ja ajantasaisen lääkitystiedon merkityksestä. Flyer-tyyppistä esitettä voi käyttää Lääkehoidon päivän markkinoinnissa, täydennä esitteeseen tapahtumasi tiedot ennen tulostamista.

 

Julisteet

Täytä julisteeseen tapahtumasi tiedot ennen tulostamista. Alta löytyvät julisteiden tulostettavat versiot. Lisäksi voit pyytää painokelpoisia tiedostoja (leikkausvarat kirjapainoa varten) osoitteesta viestinta@fimea.fi

 

Somejaettavat kuvat

Kuvat sopivat Lääkehoidon päivän mainostamiseen kollegoille, potentiaalisille tapahtumajärjestäjille sekä lääkkeiden käyttäjille sosiaalisessa mediassa.

 

Diasarjat

Diasarjojen sisältöä voi yhdistää esimerkiksi asiantuntijaluennon alkuun. Kaikkia dioja ei välttämättä tarvitse esittää ja sisältöjä saa tiivistää. Sisältöjä voi hyödyntää myös oman materiaalin tuottamiseen.

Esityksessä kuvataan Lääkehoidon päivän tarkoitus ja tavoitteet.

Esityksessä kerrotaan mikä lääkityslista on ja miksi on tärkeää, että jokaisella on oma lääkityslista.

Diasarja sisältää esimerkkejä luotettavista lääketiedon lähteistä sekä esittelee tarkemmin muutamia verkkotietolähteitä.

Potilasjärjestöjen tuottamassa diasarjassa kuvataan eri sairauksien lääkehoitoa ja hoidon seurantaa. Esitys on suunnattu erityisesti terveydenhuollon ammattilaisille, esimerkiksi toimipaikkakoulutusmateriaaliksi valmistauduttaessa Lääkehoidon päivään.


Logot

Lääkehoidon päivän logon saa yhdistää toisen logon viereen. Logoa voi käyttää esimerkiksi ilmoituksissa, Power Point -esityksissä, esitteissä tai lehtiartikkeleissa, silloin kun jutun aiheena on Lääkehoidon päivään liittyvä teema.

 

Tiedotepohja

Teksti on vapaasti muokattavissa ja hyödynnettävissä paikallisista tilaisuuksista tiedottamiseen paikallisille medioille. Lähesty mediaa järjestämäsi paikallisen tapahtuman näkökulmasta ja liitä siihen tietoa Lääkehoidon päivästä teemoineen.

 

Kuka tietää lääkityksesi? Ota tieto haltuun! -kampanja Lapissa