Vinkkejä oman Lääkehoidon päivän järjestämiseen

  • Teemapäivän toteuttajana voi olla esimerkiksi terveyskeskus, sairaalan osasto tai poliklinikka, potilasyhdistys tai apteekki – mielellään yhteistyössä toistensa kanssa!
  • Toteuttakaa omannäköisenne teemapäivä – keskeinen tavoite on edistää järkevää lääkehoitoa
  • Paikallisia tapahtumia kannattaa järjestää koko viikon 12 ajan, vaikka varsinainen Lääkehoidon päivä on torstai 22.3.2018.
  • Teemapäivään ei kuulu lääkkeiden eikä palveluiden markkinointi.

 

Yhteistyössä on voimaa

Yksi Lääkehoidon päivän tavoitteista on lisätä paikallista yhteistyötä lääkkeiden käyttäjien parhaaksi. Ideoikaa tapahtumaa yhdessä paikkakunnan toimijoiden, kuten terveysasemien, apteekkien, potilasjärjestöjen ja terveydenhuollon koulutusyksiköiden kesken. Yhteistyöllä tapahtuma saa myös enemmän näkyvyyttä. Verkostoja kannattaa hyödyntää lisäksi tapahtuman markkinoinnissa: terveysasemat voivat jakaa tietoa päivästä vastaanotoilla ja odotusauloissa, apteekit tavoittavat päivittäin merkittävän määrän lääkkeiden käyttäjiä ja potilasyhdistyksillä on tehokkaat viestintäkanavat jäseniinsä.

 

Kohderyhmänä kaikki lääkkeiden käyttäjät tai tietty potilasryhmä

Lääkehoidon päivän kohderyhmänä ovat kaikki lääkkeiden käyttäjät ja heidän omaisensa. Lääkityslistasta hyötyvät erityisesti ne, joilla on käytössään useita lääkkeitä samanaikaisesti (mm. iäkkäät ja monisairaat).

 

Esimerkkejä Lääkehoidon päivän tapahtumista

Lääkehoidon päivän järjestämisessä vain luovuus on rajana. Tärkeintä on jakaa tietoa päivän teemasta ja kannustaa lääkkeiden käyttäjiä osallistumaan lääkehoitonsa hallintaan.

Teemapiste on helppo tapa lähestyä lääkkeiden käyttäjiä. Piste kannattaa sijoittaa sinne, missä lääkkeiden käyttäjät ovat helposti tavoitettavissa - vaikkapa apteekkiin, terveyskeskuksen päivystykseen, palvelutaloon, kirjastoon tai ostoskeskukseen. Yksinkertaisimmillaan teemapisteellä voidaan jakaa valmista materiaalia. Suosittelemme kuitenkin sijoittamaan pisteelle henkilökuntaa, joka voi tarvittaessa auttaa lääkityslistan täyttämisessä, kertoa Lääkehoidon päivästä ja vastata kysymyksiin.

Halutessaan teemapisteellä voi tarjota myös terveydenhuollon ammattilaisen neuvontaa, esimerkiksi verenpaineen mittausta, PEF-testausta tai lääkityksen yhteis- ja haittavaikutusten tarkistamista. Mikäli teemapisteellä täytetään lääkityslistoja tai tarkistetaan lääkehoitoja, kannattaa oman tapahtuman markkinoinnissa kehottaa lääkkeiden käyttäjiä tuomaan mukanaan säännöllisesti ja tarvittaessa käyttämänsä lääkkeet ja ravintolisät. Etukäteen on hyvä selvittää, voiko tapahtumapisteellä käyttää tietokonetta, internetiä tai potilastietojärjestelmää.

Yksi vaihtoehto on järjestää Lääkehoidon päivän luento lääkkeiden käyttäjille ja/tai terveydenhuollon ammattilaisille. Puhujaksi voidaan pyytää esimerkiksi aiheen asiantuntijaakertomaan, miksi ajantasainen lääkityslista on tärkeää olla olemassa, millaisia haasteita lääkitystiedon puuttuminen tai epäselvyys on oikeissa hoitotilanteissa aiheuttanut. Potilasyhdistyksillä on kokemuskouluttajia, jotka osaavat luennoida omasta sairaudestaan, sen lääkehoidon haasteista ja onnistumisista - mikä merkitys ajantasaisen lääkityslistan ylläpidolla on käytännössä.

Onnistunut markkinointi takaa onnistuneen päivän

Lääkehoidon päivän tapahtuman markkinointi kannattaa suunnitella huolella ja hyvissä ajoin. Myös markkinoinnissa kannattaa olla luova: miten lääkkeiden käyttäjät tavoitetaan paikkakunnallanne parhaiten? Alla on muutamia ideoita mainostamiseen:

  • Lääkehoidon päivän valmiit materiaalit
  • Itse tuotettu materiaali
  • Lääkkeiden käyttäjien informointi paikallisessa apteekissa, terveysasemalla ja potilasjärjestöissä
  • Ilmoitustaulut ja TV-ruudut lähialueilla, terveysasemien ja apteekkien odotustiloissa
  • Paikallislehdet ja -radiot

Paikallismedioihin kannattaa ottaa yhteyttä hyvissä ajoin ennen varsinaista teemapäivää.