Järkevää lääkehoitoa edistetään yhdessä

Rationaalinen eli järkevä lääkehoito on vaikuttavaa, turvallista, laadukasta, taloudellista ja yhdenvertaista. Järkevä lääkehoito parantaa kokonaisvaltaisen hoidon toteutumista, lisää ihmisten toimintakykyä sekä on kustannustehokasta niin potilaan kuin yhteiskunnan kannalta.

Kampanjointia terveydenhuollon ammattilaisille ja suurelle yleisölle

Tutkimusten mukaan järkevän lääkehoidon toteutumisessa on ongelmia niin lääkkeen määräämisessä, toimittamisessa kuin käytössäkin. Tämän vuoksi myös terveydenhuollon ammattilaiset ja apteekit ovat ratkaisevassa roolissa kampanjan onnistumisessa.

Osana rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelmaa kampanjoidaan terveydenhuollon ammattilaisille ja suurelle yleisölle syksyn ja kevään 2017–2018 aikana. Kansalaiskampanja käynnistyy Lääkehoidon päivänä 22.3.2018. Kampanjan toivotaan herättävän ajatuksia, kysymyksiä, keskustelua ja uudenlaista toimintaa kaikissa kohderyhmissä.

Tavoitteena on vaikuttaa varsinkin lääkkeiden käyttöön kotona, jossa lääkehoidon paras mahdollinen toteutuminen edellyttää aktiivista osallistumista lääkkeen käyttäjältä tai häntä auttavalta henkilöltä. Lääkkeitä käyttävistä kansalaisista tavoitellaan kampanjoinnin näkökulmasta työikäisiä ja aktiivisia iäkkäitä sekä perheestään huolehtivia, jotka ottavat vastuuta oman lääkehoitonsa lisäksi läheistensä, esimerkiksi lasten ja ikääntyvien vanhempien, lääkehoidosta.