Lääkehoidon päivää edeltää terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu viestintä järkevän lääkehoidon elementeistä ja tulossa olevasta viestintäkampanjasta syksyn 2017 aikana. Järkevän lääkehoidon yleisökampanja "Sopiva lääke" alkaa Lääkehoidon päivän viikolla 12.

Sopiva lääke -yleisökampanjan tavoitteena on rohkaista potilaita kysymään ja keskustelemaan aktiivisesti lääkehoidostaan terveydenhuollon ammattilaisten ja apteekin henkilökunnan kanssa. Lisäksi kannustetaan lääkkeen käyttäjiä oman lääkityslistan tekemiseen ja säännölliseen päivitykseen sekä johdatetaan heitä luotettavan lääketiedon lähteille

Lue lisää: Järkevä lääkehoito ja Usein kysyttyjä kysymyksiä

Kampanjamateriaalit terveydenhuollon ammattilaisille

Esitykset ja esitteet

Esitys ammattilaistapahtumiin (ppt)
Tietoa kampanjasta terveydenhuollon ammattilaisille. Voit hyödyntää diaesitystä kertoessasi tulossa olevasta yleisökampanjasta tai järkevän lääkehoidon elementeistä osana omaa esitystäsi. Diasarjan sisältöä voi yhdistää esimerkiksi asiantuntijaluennon alkuun. Kaikkia dioja ei välttämättä tarvitse esittää ja sisältöjä saa tiivistää. Sisältöjä voi hyödyntää myös oman materiaalin tuottamiseen.

Tulostettavat materiaalit:
Voit jakaa materiaaleja tulostettuna tai painettuna organisaatiossasi tai terveydenhuollon ammattilaisille suunnatuissa tilaisuuksissa. Voit pyytää painokelpoisia tiedostoja (leikkausvarat kirjapainoa varten) osoitteesta viestinta@fimea.fi.

Kampanjaesite ammattilaisille, A4-kokoinen (pdf)
Tietoa kampanjasta terveydenhuollon ammattilaisille.

Ilmoituspohjat ammattilaisille, painokelpoisina (zip, sisältää pdf)

Järkevän lääkehoidon elementit -juliste, A4-kokoinen (pdf)
Huoneentaulu terveydenhuollon ammattilaiselle järkevän lääkehoidon elementeistä.

STM ja Fimea twiittaavat viikottaiset twiitit omilta tileiltään tiistaisin. Voit uudelleentwiitata tai halutessasi twiitata myös itse. Noudatetaan kaikki yhdessä viikoittaista aikataulua ja muistetaan käyttää yhteistä tunnistetta #sopivalaake. Materiaaleja voi hyödyntää myös muissa sosiaalisissa medioissa.

Valmiit somepostaukset, tekstit
Valmiit somepostaukset, kuvat
 

Taustatietoa

Tiedote- ja artikkelitekstit ovat vapaasti hyödynnettävissä terveydenhuollon ammattilaisille suunnatuissa medioissa sekä alan toimijoiden ja tapahtumajärjestäjien omassa viestinnässä.

Taustoittava artikkeli järkevästä lääkehoidosta (pdf)

Lehdistötiedote (pdf)

Kuvituselementtejä artikkelien yhteyteen voit tiedustella osoitteesta viestinta@fimea.fi.

Ilmoituspohjat (tulossa)
Terveydenhuollon ammattilaisille suunnatuissa medioissa käytettäviksi kannatusilmoituksiksi 1/2 sivun ja 1/4 sivun (A4) koossa. Pyydä painokelpoiset aineistot tai poikkeavat ilmoituskoot osoitteesta viestinta@fimea.fi.

Materiaalit Lääkehoidon päivän järjestäjille

Kiinnostaako Lääkehoidon päivän järjestäminen omassa toimipisteessänne? Seuraava Lääkehoidon päivä järjestetään 22.3.2018 osana rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelmaa ja sen viestintäkampanjaa.

Tapahtumajärjestäjän materiaalit teemapäivän toteutukseen ja markkinointiin päivitetään sivustolle vuodenvaihteessa.

Tulossa olevia materiaaleja

Seuraavat materiaalit päivitetään verkkoon vuodenvaihteeseen mennessä:

Tapahtumajärjestäjän esite
Järjestäjien esitteessä kerrotaan miten lähteä mukaan tekemään Lääkehoidon päivää.

Julisteet

Diasarjat:
Mikä on Lääkehoidon päivä?,
Kuka tietää lääkitykseksi?,
Luotettavia lääketiedon lähteitä sekä
Sairauksien hoidosta.

Diasarjojen sisältöä voi yhdistää esimerkiksi asiantuntijaluennon alkuun. Kaikkia dioja ei välttämättä tarvitse esittää ja sisältöjä saa tiivistää. Sisältöjä voi hyödyntää myös oman materiaalin tuottamiseen.

Lääkehoidonpäivän esitteet

Somejaettavat kuvat

Lääkityslista-video

Lyhyt video kertoo, mikä on lääkityslista ja miksi jokaisella tulisi se olla. Video on vapaasti esitettävissä esimerkiksi odotustilojen ruuduilla sekä jaettavissa sosiaalisessa mediassa, blogeissa ja verkkosivuilla. Tiedostot löytyvät ruotsiksi Lääkehoidon päivän ruotsinkielisiltä sivuilta.

Logot

Lääkehoidon päivän logon saa yhdistää toisen logon viereen. Logoa voi käyttää esimerkiksi ilmoituksissa, Power Point -esityksissä, esitteissä tai lehtiartikkeleissa, silloin kun jutun aiheena on Lääkehoidon päivään liittyvä teema.