Usein kysyttyjä kysymyksiä järkevän lääkehoidon kampanjasta

Yleistä kampanjasta

Mistä rationaalisen lääkehoidon kampanjassa on kyse?

Mitkä ovat kampanjan tavoitteet?

Mikä on kampanjan ajankohta ja miksi?

Ketkä ovat mukana kampanjassa?

Miksi lääkkeistä pitää puhua? Eikö lääkkeiden käyttöä tulisi pyrkiä välttämään?

Eikö tällainen kampanjointi ole verovarojen tuhlausta?

Mistä saan lisätietoa aiheesta?

 

Terveydenhuollon ammattilaiset

Mitä minun tulisi tietää terveydenhuollon ammattilaisena ennen kampanjaa ja sen aikana?

Mitä hyötyä tästä kampanjasta on minulle terveydenhuollon ammattilaisena?

Miten kampanja vaikuttaa omaan työskentelyyni?

Lisääkö tämä kampanja työtaakkaani?

Minkälaisia apuvälineitä ammattilaisille on tarjolla kampanjan aikana?

Haluaisin kampanjamateriaalia toimipaikkaani. Mistä sellaista saisi?

Minne ohjaan potilaan hakemaan lisätietoa rationaalisesta lääkehoidosta?

 

Viestintäkampanja

Kenelle viestintäkampanja on kohdistettu?

Miksi ”Sopiva lääke” on valikoitunut kampanjan teemaksi?

Mitä ”Sopiva lääke” tarkoittaa?

Onko tämä lääketeollisuuden masinoima mainoskampanja?

Kuka on toteuttanut kampanjan?

 

Yleistä kampanjasta

Mistä rationaalisessa lääkehoidossa on kyse?

Rationaalinen eli järkevä lääkehoito on vaikuttavaa, turvallista, laadukasta, taloudellista ja yhdenvertaista. Ikävä kyllä tämä ei aina toteudu. Tutkimusten mukaan ongelmia on niin lääkkeen määräämisessä, toimittamisessa kuin käytössäkin.

Ajantasainen lääkitystieto on edellytys oikeille hoitopäätöksille ja turvallisen lääkehoidon toteutumiselle. Jokaisen lääkkeen käyttäjän tulisikin puhua lääkityksestään niin hoitohenkilökunnan kuin läheistensä kanssa.

 

Mitkä ovat kampanjan tavoitteet?

Oikeiden toimintatapojen, oikean tiedon ja sen jakamisen avulla voidaan kansalaisten lääkitys saada kohdalleen ja vähentää turhien lääkkeiden käyttöä.

Kampanjan tavoitteena on saada ihmiset tekemään myös oma lääkityslistansa. Elinluovutuskortti on monelle tuttu, mutta moniko meistä on laatinut lääkityslistan? Lääkityslistaan kirjataan käytössä olevat resepti- ja itsehoitolääkkeet, ravintolisät sekä saadut rokotteet. Jokainen meistä tietää parhaiten itse sen, mitä lääkkeitä ja valmisteita käyttää. Ajantasainen lääkitystieto on edellytys oikeille hoitopäätöksille ja turvallisen lääkehoidon toteuttamiselle. Jokaisen lääkkeenkäyttäjän tulisi aktiivisesti kysyä ja keskustella lääkkeistään niin läheistensä kuin hoitohenkilökunnankin kanssa.

 

Mikä on kampanjan ajankohta ja miksi?

Suurelle yleisölle kampanja käynnistetään Lääkehoidon päivänä 22.3.2018. Kampanja lanseerataan asiantuntijoille ja rationaalisen lääkehoidon verkostossa toimiville syksyllä 2017.

Kampanja toteutetaan kaksivaiheisena, jotta pystymme sitouttamaan ensin asiantuntijat ja tavoittamaan tämän jälkeen suuren yleisön. Terveydenhuollon ammattilaisten myötävaikutuksella kampanjalla on suuremmat mahdollisuudet onnistua tavoitteissaan.

 

Ketkä ovat mukana kampanjassa?

Kampanjasta vastaavat sosiaali- ja terveysministeriö ja Fimea. Kampanjassa ovat laajasti mukana myös lääkealan toimijat.

Kampanja on osa rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelmaa. Ohjelma kuuluu pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelmaan kirjattuihin hankkeisiin. Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman ohjausryhmän jäsenet löytyvät sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilta.

 

Miksi lääkkeistä pitää puhua? Eikö lääkkeiden käyttöä tulisi pyrkiä välttämään?

Lääkkeiden oikeasta käytöstä hyötyvät niin potilas kuin yhteiskuntakin. Potilaan hoito toteutuu paremmin ja hän voi myös säästää selvää rahaa, kun tarpeettomat lääkkeet jäävät pois. Lääkkeiden järkevä käyttö lisää yhteiskunnalle tulevia lääkesäästöjä uudella tavalla. Lääkekorvausjärjestelmää kuormitettaisiin vähemmän kuin nyt. Potilaan oikeus on myös vaatia palvelua niin apteekeilta kuin hoitohenkilökunnaltakin lääkkeisiin liittyvissä kysymyksissä. Lääkkeistä kannattaa siis puhua, sillä lääkitys on vakava asia. Oikealla lääkityksellä voi lisätä myös elämänlaatuaan.

 

Eikö tällainen kampanjointi ole verovarojen tuhlausta?

Tavoitteenamme on saada ihmiset huomaamaan lääkityksen merkityksen ja sen, miten potilas hyötyisi lääkkeiden oikeasta käytöstä. Näin säästyisi sekä potilaan että yhteiskunnan rahaa.

 

Mistä saan lisätietoa aiheesta?

Vuonna 2018 Lääkehoidon päivä toteutetaan osana Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelmaa ja sen laajaa viestintäkampanjaa.

Virallinen kampanjasivusto avautuu osoitteista www.sopivalaake.fi ja www.laakehoidonpaiva.fi. Sosiaalisessa mediassa käydään keskustelua hashtageillä #sopivalaake ja #tunnelaakkeesi.

Lisätietoa kansalaiskampanjasta saat myös Fimea viestinnästä viestinta @ fimea.fi. Kampanjasta voit kysyä myös sosiaali- ja terveysministeriön viestinnästä viestinta @ stm.fi.

Terveydenhuollon ammattilaiset

Mitä minun tulisi tietää terveydenhuollon ammattilaisena ennen kampanjaa ja sen aikana?

Jos olet lääkehoitojen kanssa tekemisissä oleva terveydenhuollon ammattilainen, tutustu etukäteen rationaalisen lääkehoidon elementteihin ja mieti, miten voi omalla toiminnallasi edesauttaa tällaisten asianmukaisten lääkehoitojen toteutumista.

Sinun kannattaa myös tutustua kampanjamateriaaleihin ja kampanjan sisältöön jo ennen kuin se näkyy kansalaisille. Kampanja lanseerataan Lääkehoidon päivänä 22.3.2018. Kampanjan ansiosta päivänä järjestettäville tapahtumille voidaan saada entistä parempi näkyvyys.

Myös työyhteisön sisäisessä ja asiakasviestinnässä kannattaa korostaa järkevän lääkehoidon merkitystä.

Mitä hyötyä tästä kampanjasta on minulle terveydenhuollon ammattilaisena?

Kampanjan avulla voit tuoda esiin lääkehoitoon liittyvää osaamistasi terveydenhuollon ammattilaisena.

Miten kampanja vaikuttaa omaan työskentelyyni?

Kampanjan toivotaan herättävän ajatuksia, kysymyksiä, keskustelua ja toimintaa. Tästä syystä terveydenhuollon ammattilaisille saattaa tulla enemmän yhteydenottoja ja tiedusteluja rationaaliseen lääkehoitoon liittyen. Voit varautua kysymyksiin tutustumalla kampanjan ammattilaismateriaaleihin.

Lisääkö tämä kampanja työtaakkaani?

Kampanja ei lisää työtaakkaasi. Jokainen terveydenhuollon ammattilainen, toimipaikka ja apteekki voi osallistua kampanjaan käytettävissä olevilla resursseillaan.

Minkälaisia apuvälineitä ammattilaisille on tarjolla kampanjan aikana?

Sekä lääkkeiden käyttäjien että terveydenhuollon ammattilaisten avuksi tarkoitetut työkalut ja materiaalit on koottu kampanjasivustolle.

Järkevän lääkehoidon elementit -listauksella herätellään ammattilaisia huomioimaan järkevään lääkehoitoon liittyvät eri näkökulmat omassa työssään.

Kampanjaan liittyviä tietoja voi tarkistaa tiedotteesta ja esityksestä. Lisäksi julkaistaan ammattilaismedioihin suunnattuja artikkeleita ja tulostettava esite.

Sosiaalisessa mediassa herättelemme keskustelua hashtagillä #sopivalaake ja #tunnelaakkeesi. Osallistu keskusteluun ja jaa kokemuksiasi hyvistä ja onnistuneista lääkehoidoista.

Haluaisin kampanjamateriaalia toimipaikkaani. Mistä sellaista saisi?

Voit ladata ja tulostaa kaikkea kampanjamateriaalia käyttöösi tältä kampanjasivustolta www.sopivalaake.fi / www.laakehoidonpaiva.fi.

Minne ohjaan potilaan hakemaan lisätietoa rationaalisesta lääkehoidosta?

Kampanjasivustolle www.sopivalaake.fi / www.laakehoidonpaiva.fi on koottu linkkejä luotettaviin tiedonlähteisiin.

 

Viestintäkampanja

Kenelle viestintäkampanja on kohdistettu?

Järkevän lääkehoidon viestintäkampanja kohdistetaan pääasiassa tilanteisiin, joissa lääkitys tapahtuu kotona. Asianmukaisen lääkehoidon toteutuminen kotona edellyttää aktiivista osallistumista lääkkeen käyttäjältä tai häntä auttavalta henkilöltä. Lääkkeitä käyttävät kansalaiset jaetaan kampanjan näkökulmasta työikäisiin ja aktiivisiin iäkkäisiin. Kolmas viestinnän kohderyhmä on perheestään huolehtivat, jotka ottavat vastuuta oman lääkehoitonsa lisäksi läheistensä (lasten, ikääntyvien vanhempien) lääkehoidosta.

 

Miksi ”Sopiva lääke” on valikoitunut kampanjan teemaksi?

Sopiva lääke valittiin kampanjan teemaksi sen monipuolisuuden ja -ulotteisuuden vuoksi. Sopiva lääke tarkoittaa jokaiselle jotain erilaista, koska lääkehoidossa on aina yksilö keskiössä. Toiselle sopiva ei välttämättä ole sinulle sopiva. Lääkehoito on sinulle mitoitettu eli juuri sinulle sopiva. Teema yllättää, pysäyttää ja saa toivottavasti ajattelemaan.

 

Mitä ”Sopiva lääke” tarkoittaa?

Sopivan lääkkeen valinta perustuu aina harkintaan sen tehosta. Sopiva lääke sopii sinun hoidollisiin tarpeisiin ja muuhun lääkitykseen. Tiedät miksi käytät lääkettä, otat sitä ohjeen mukaan ja sinulla riittävät rahat sen ostamiseen.

Sopiva lääke voi joskus aiheuttaa myös mahdollisia haittoja, mutta voit hyväksyä ne, koska haitat ovat mielestäsi kohtuulliset suhteessa hoidosta odottamaasi ja saamaasi hyötyyn.

Sopiva lääke löytyy kysymällä ja keskustelemalla terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Sopiva lääke on vaikuttavaa, turvallista, laadukasta, taloudellista ja yhdenvertaista.

 

Onko tämä lääketeollisuuden masinoima mainoskampanja?

Kampanja ei pyri myymään mitään vaan ohjaamaan kansalaisia järkevään lääkkeiden käyttöön. Kaupalliset lääketeollisuuden yritykset eivät ole maksaneet kampanjaa, eivätkä vaikuttaneet sen kohderyhmiin tai sisältöihin.

 

Kuka on toteuttanut kampanjan?

Kampanjan asiasisällön on toteuttanut sosiaali- ja terveysministeriö sekä Fimea yhteistyössä lääkealan toimijoiden kanssa. Luovasta toteutuksesta vastasi markkinointiviestintätoimisto Recommended Finland.