Du hittar information om läkemedlen

Från bipacksedeln i läkemedelsförpackningen, även på internet:

Från telefontjänster, exempelvis:

På internet:

Kom ihåg att all information på internet inte är tillförlitlig. Du kan bedöma läkemedelsinformationens tillförlitlighet med hjälp av DARTS-checklistan.