Sisältöjulkaisija

null Ajan tasalla oleva lääkityslista onnistuneen lääkehoidon kulmakivenä

Ajan tasalla oleva lääkityslista onnistuneen lääkehoidon kulmakivenä

9.11.2016 Pirkko Mattila, sosiaali- ja terveysministeri

Lääkkeiden kokonaismyynti oli viime vuonna hiukan vaille 3 miljardia euroa. Jo tuon summan perusteella voidaan arvioida, että lääkehoito on yhä yleisempi keino hoitaa sairauden oireita. Lääkehoito on monesti myös kustannustehokkain hoitomuoto. Se mahdollistaa potilaan pärjäämisen arjessa sairaudesta huolimatta ja lääkehoidon avulla voidaan jopa pitää potilas mukana työelämässä.  

Optimitilanteessa potilaan lääkehoidosta vastaa tiimi, jossa ovat ainakin lääkäri, hoitaja ja farmasian ammattilainen. Jotta potilaalle saadaan oikea lääke oikeaan aikaan, on hoitavalla tiimillä oltava käytössä ajantasainen tieto potilaan aikaisemmasta hoidosta ja potilaan käyttämistä lääkkeistä. Ikävä kyllä tämä ei käytännössä nykyisin toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Potilaalla voi olla useita lääkityslistoja, jotka voivat olla sisällöltään erilaisia. Terveydenhuollon ammattilaisen - samoin kuin potilaan itsenä - voi olla vaikea hahmottaa, mitä oikeasti on potilaan hoidon tilanne ja mitä lääkkeitä hänellä on käytössä.

Ajantasaisen tiedon puuttuminen on myös turvallisuusriski. Lääkkeiden yhteisvaikutusten riski sekä riski epäasialliseen lääkkeiden määräämiseen lisääntyy, jos lääkärillä ei ole käytössä ajantasaista tietoa potilaan lääkehoidosta.

Onneksi tilanteeseen on luvassa parannusta.  Valtakunnallisen lääkityslistan pitäisi olla toiminnassa vuoden 2019 alussa. Suunnitelman mukaan meillä olisi silloin käytössä lääkityslista, jossa olisi ajantasainen tieto potilaan avohoidon lääkityksestä. Potilaan itse kirjaamien tietojen ja sairaalalääkitystietojen saaminen osaksi lääkityslistaa on luvattu toteutuvan myöhemmässä vaiheessa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteina on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta, saatavuutta ja vaikuttavuutta sekä hillitä kustannusten kasvua. Yhtenä tulevaisuuden tavoitteena voisi myös olla, että jokainen meistä osallistuisi oman terveytensä ja sairautensa hoitoon mahdollisimman aktiivisesti. Terveydenhuollon ammattilaiset ovat silloin asiantuntijoita, jotka tässä tilanteessa tarvittaessa auttavat, kannustavat ja sparraavat potilaita selviytymään.  Tässä työssä tarvitaan kunnon työkaluja - ja yksi niistä on juuri ajantasainen lääkityslista.

Hyvää ja menestyksekästä Lääkehoidon päivää 2017!

Kommentit (1)

Lisää kommentti
ProSa 12.11.2016 2:55 1
Asiana tärkeä ja vaatii oppimista opettelua meitä kaikilta