Sisältöjulkaisija

null Ajantasainen lääkityslista auttaa välttämään haitallisia lääkeyhteisvaikutuksia

Ajantasainen lääkityslista auttaa välttämään haitallisia lääkeyhteisvaikutuksia

9.3.2016 Pertti J. Neuvonen, kliinisen farmakologian emeritusprofessori, Helsingin yliopisto & HUS

Lääkkeiden avulla voidaan parantaa tai pitää oireettomina suuri joukko erilaisia sairauksia. Toisaalta lääkkeet voivat aiheuttaa myös haittavaikutuksia eivätkä kaikki lääkkeet ole keskenään yhteensopivia. Siksi lääkkeiden ottamisessa tulee käyttää aina harkintaa, olipa kyseessä sitten tilapäiseen käyttöön tarkoitettu lääke, esimerkiksi päänsärky- tai närästyslääke, tai pitkäaikaiskäyttöön, vaikkapa diabeteksen, verenpainetaudin, korkeiden kolesterolipitoisuuksien tai veritulppien ehkäisyn vuoksi aloitettu lääkitys.

Haitallinen lääkeyhteisvaikutus voi ilmetä eri tavoin.

Joskus lääkkeen toivottu vaikutus heikentyy tai häviää kokonaan toisen lääkkeen vaikutuksesta. Voi tapahtua myös päinvastainen ilmiö, eli yhteisvaikutuksen seurauksena lääkkeen toivottu vaikutus lisääntyy liian voimakkaaksi, joskus jopa hengenvaaralliseksi. Eräissä tapauksissa lääkkeiden yhteiskäyttö voi johtaa sellaisten yllättävienkin haittavaikutusten esilletuloon, joita kumpikaan lääke ei erikseen käytettyinä yleensä aiheuta.

Yhteisvaikutuksia voi syntyä monilla mekanismeilla

Lääkkeiden yhteisvaikutuksia voi syntyä monilla eri mekanismeilla eikä niiden kaikkia syntytapoja vieläkään täysin tunneta. Monet lääkeinteraktioista ovat selvinneet vasta vuosien tutkimustyön avulla. Tässä ”salapoliisityössä” suomalaisilla tutkijoilla on ollut suuri merkitys ja sen ansiosta haitallisten lääkeyhteisvaikutusten ennakoitavuus ja vältettävyys on merkittävästi parantunut.  Ns. farmakokineettisiä yhteisvaikutuksia voi syntyä jo lääkkeiden imeytymisvaiheessa mahassa ja suolistossa, lääkeaineiden jakautumisessa kudoksiin ja vaikutuskohtiinsa, lääkeaineenvaihdunnassa eli lääkeainemetaboliassa, sekä erittymisessä elimistöstä. Osa yhteisvaikutuksista tapahtuu ns. reseptoritasolla, jolloin toinen lääkeaine tavalla tai toisella muuntaa toivotun lääkevaikutuksen syntymistä ”häiriköimällä” toisen lääkeaineen vaikutuskohdassa.

Pieni terapeuttinen leveys (turvallisuusmarginaali) lisää vakavan yhteisvaikutuksen riskiä

Yhteisvaikutusten seurauksena lääkepitoisuudet voivat kasvaa jopa yli 10-kertaisiksi tai vähentyä olemattomiin. Jos lääkkeen turvallisuusmarginaali on pieni (esimerkkeinä monet veritulppien estolääkkeet, syöpälääkkeet, sydämen rytmihäiriölääkkeet, kortisoni-ryhmän lääkkeet ja diabeteslääkkeet), voi jo pienemmistäkin yhteisvaikutuksista seurata vakavia haittavaikutuksia.

Ajantasainen lääkityslista auttaa välttämään lääkeyhteisvaikutuksia

Kaikki lääkkeet, myös reseptivapaat lääkkeet ja luontaistuotteet tulisi kirjata lääkityslistaan. Kun lääkityslista on ajantasainen, voidaan potilaan kanssa yhdessä arvioida kunkin lääkkeen tarve ja säätää niiden annokset sopiviksi ja karsia mahdollisesti haitalliset lääkkeet. Lääkkeistä voi olla joskus enemmän haittaa kuin hyötyä. Yhteisvaikutusten riski lisääntyy lääkkeiden lukumärän kasvaessa. Silti viiden, jopa kymmenenkin lääkkeen päivittäinen käyttäminen voi olla tarpeen potilaan toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Oleellista on se, että kunkin lääkkeen käyttö on lääketieteellisesti perusteltua ja auttaa potilasta.

Kommentit (2)

Lisää kommentti
" Päivittäminen " 16.3.2016 6:00 2
Onpa todella tärkeä kirjoitus, joka pitäisi jakaa kaikille terveydenhoidon
ammattilaisille luettavaksi ja ehdottomasti myös käytännön työssä
huomioitavaksi ja toteutettavaksi.
"yhteisvaikutus" 16.3.2016 5:30 1
Jokaisen terveydenhoidon ammattilaisen olisi syytä lukea tämä kirjoitus!
"Kertaus on opintojen äiti" .