Sisältöjulkaisija

null Hivin tehokas lääkehoito poistaa tarttumisriskin

Hivin tehokas lääkehoito poistaa tarttumisriskin

13.2.2017 Tapani Valkonen, Positiiviset ry, puheenjohtaja

Immuunipuutosviruksen eli hivin lääkehoito on kolmessakymmenessä vuodessa kehittynyt valtavasti. Samassa ajassa tutkimustieto hivin tarttuvuudesta on tarkentunut. Tämän myötä hiv-tartunnan saaneiden elämä on helpottunut. Nykyisen lääkehoidon ansiosta tartunta ei enää juuri lyhennä elinikää. Lääkityksestä hyötyy sitä enemmän, mitä varhaisemmassa vaiheessa sen aloittaa.

On ensiarvoisen tärkeää, että hiv-testiä tarjotaan terveydenhuollossa ja testiin myös hakeudutaan. Hiv pystytään toteamaan verestä noin 4-12 viikon kuluessa tartunnasta. Tulevan vuoden aikana suomalaisiin apteekkeihin tulee myyntiin hiv-kotitesti. Netistä saa jo nyt tilattua testejä, mutta kaikki eivät ole luotettavia eikä niissä ole suomenkielisiä ohjeita tai ohjeita kuinka toimia, jos testitulos on positiivinen. On tärkeää, että kotitestillä saatu positiivinen testitulos käydään varmistamassa verinäytteellä yleisessä terveydenhuollossa.  Näin testitulos on varmasti oikea ja tartunnan saanut pääsee lääkehoidon piiriin.

Onnistuneen hoidon kulmakivet

Uusien hiv-lääkkeiden sivuvaikutukset on saatu mahdollisimman vähäisiksi. Useasta lääkevaihtoehdosta valitaan kullekin potilaalle sopivin. Lääkehoitoa aloitettaessa kuullaan potilasta, selvitetään elämäntilanne ja kyky sitoutua lääkitykseen. Näiden perusteella valitaan parhaiten sopiva hoito. Lääkkeet voivat olla kerran tai useamman kerran päivässä otettavia. Tärkeää on, että lääkkeet otetaan täsmällisesti ohjeen mukaan. Näin virus ei pääse muodostamaan vastustuskykyä lääkeaineille vaikuttavien aineiden pitoisuuksien vaihdellessa kehossa.

Suomessa hiv-potilaiden lääkehoidon vaste on ollut huomattavan hyvä. Hoitamattomana hiv johtaa elimistön puolustuskyvyn romahtamiseen eli aidsiin ja kuolemaan. Se lienee suurin motivaatio lääkehoitoon sitoutumiseen. Onnistunut yhteistyö potilaan, hoitavan lääkärin ja sairaanhoitajien sekä potilasjärjestön välillä on ollut myös perusta hoidon tuloksellisuudelle Suomessa. Positiiviset ry järjestää muun muassa vertaistukitapaamisia ja seminaareja, joissa osallistujat tutustuvat ajantasaiseen tietoon hivistä.

Hiv-lääkkeet saa sairaala-apteekista

Sairaalan infektiopoliklinikka lähettää hiv-lääkereseptin sairaala-apteekkiin, joka järjestää lääkkeet potilaalle. Avohuollon apteekeissa resepti ei näy. Hiv-potilaat syövät lääkkeet uskollisesti, mutta eivät mielellään kerro lääkityksestään muita lääkkeitä hakiessaan. Hiviin liittyvän sosiaalisen stigman vuoksi hiv-tartunnan saanut ei halua paljastaa statustaan välttämättä edes yleislääkärille, saati tilanteessa, jossa ulkopuolinen korva voi olla kuulemassa.

Hiv-potilaat ottavat suuren vastuun lääkityksensä onnistumisesta ja yleisestä terveydentilastaan. Potilasjärjestö pyrkii osaltaan tukemaan tässä kaikkia tartunnan saaneita. Yleisesti ottaen hiv-positiiviset ovat hyvin tietoisia mahdollisista ristikkäisvaikutuksista. He tarkistavat usein muiden lääkkeiden yhteensopivuuden hoitavasta yksiköstään. Yhteisvaikutukset kannattaa huomioida. Hiv-lääkkeiden vaikutuksesta muun muassa statiinien, steroidien, epilepsialääkkeiden ja psyykenlääkkeiden pitoisuudet voivat merkittävästi nousta tai laskea.

Lääkehoito suojaa sikiön tartunnalta

Nykyisenlääkehoidon ansiosta hiv-tartunta tarkoittaa hyvin hallittavissa olevaa kroonista sairautta. Tehokas hoito näyttää poistavan tarttumisriskin jopa suojaamattomassa seksissä. Kondomia suositellaan kuitenkin aina käytettävän muiden seksitautien vuoksi. Lääkehoidon suojassa hiv-positiiviset naiset voivat turvallisesti hankkiutua raskaaksi ja synnyttää normaalisti. Lapsi ei saa hiv-tartuntaa. Nykyiset lääkkeet eivät kuitenkaan poista hiv-infektiota tartunnan saaneen kehosta. Lääkityksen tarve on pysyvä. Hiv-tutkimuksessa panostetaan yhä enemmän nimenomaan parantavan hoidon kehittämiseen.

Kommentit (1)

Lisää kommentti
Mittaamattomissa. 30.3.2017 20:58 1
Säännöllisesti ohjeen mukaan nautitut lääkkeet , jonka lääkäri on suunnitellut potilaalle saadaan verestä laporatorio tutkimuksin tehtävät testit hiv virusten määrästä tarkasti selville.
Jos tulos tutkimuksissa joka potilaalta otetaan on virusmäärä mittaamattomissa on käytännössä tartuntariski olematon vakuutetaan tutkimuksissa joita on tehty.