Sisältöjulkaisija

null Ikäihmisten lääkkeiden käytön järkeistämisessä paljon tekemistä

Ikäihmisten lääkkeiden käytön järkeistämisessä paljon tekemistä

30.11.2015 Antti Mäntylä, kehittämispäällikkö, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkehoito on tärkeä osa pitkäaikaissairaiden hoitoa. Lääkehoito saattaa kuitenkin joskus aiheuttaa ongelmia erityisesti iäkkäillä. Monilääkitys saattaa heikentää potilaan elämänlaatua tai aiheuttaa tarpeettomia kustannuksia.

Ikäihmisten lääkkeiden käyttöön liittyvät ongelmat ovat tuttuja arjen potilastyötä tekeville ammattilaisille. Ilmiöistä on raportoitu varsin kattavasti myös tutkimuskirjallisuudessa. Lääkkeiden parempaa käyttöä on edistetty viime vuosikymmeniä useilla kansallisilla ohjelmilla. Jokainen hanke on varmasti vienyt asiaa pienen askeleen eteenpäin. 

Lääkitysongelmaisen potilaan tunnistaminen ja lääkityksen kuntoon laittaminen jokapäiväisessä toiminnassa on edelleen haastavaa. Ammattilaisen voi olla vaikea erottaa lääkkeiden aiheuttamia haittoja sairauksien tuomista ongelmista.  Aikaisemmista hankkeista huolimatta lääkkeiden käytön järkeistämisessä näyttää olevan edelleen paljon tekemistä.

Järkevän lääkehoidon toimeenpanoa edistäviä tekijöitä tunnistettu

Eri sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden muodostama Moniammatillinen verkosto on kehittänyt vuodesta 2012 alkaen iäkkäiden lääkkeiden käyttöä. Työtä ohjaavana kysymyksenä on ollut selvittää järkevää lääkehoitoa edistäviä ja estäviä tekijöitä. Miksi aikaisemmin hyväksi havaitut käytännöt eivät ole siirtyneet kaikilta osin arjen potilastyöhön?

Verkoston mukaan ikäihmisten epätarkoituksenmukainen lääkehoito tai muut lääkehoitoihin liittyvät ongelmat johtuvat pitkälti siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä ja hoitokäytännöt eivät tue potilaan kokonaisvaltaista hoitoa riittävästi. Tätä vaikeuttaa potilastietojen puutteellinen kulku tietojärjestelmissä. Usein lääkehoitoja kehitetään yksiköittäin, ammattiryhmittäin tai paikkakunnittain.

Potilaan kokonaisvaltainen hoito edellyttää uusien toimintamallien tehokasta käyttöönottoa. Hoidon lähtökohtana on tarkistaa käytössä olevan lääkityksen ajantasaisuus. Moniammatillinen työskentely näyttää olevan toimiva keino monisairaiden ikäihmisten hoidossa. Kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa: eri ammattilaisten osaaminen muodostuu kokonaisvaltaiseksi tiedoksi ja se auttaa potilaan hoitoa koskevassa päätöksenteossa. Yhdessä työskentely tarkoittaa myös potilaan ja hänen omaisen kuuntelua.

Moniammatillisesti toteutettu lääkehoidon arviointi ei pelkästään tunnista ja korjaa lääkehoidon ongelmia, vaan parhaimmillaan se opettaa eri sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia ehkäisemään niitä. Ammattilaiset ovat kokeneet toimintamallin yhdeksi parhaimmaksi oppimismuodoksi.

Lääkehoidon hallinnan kehittämisen kannalta tulevaisuus näyttää kaikesta huolimatta lupaavalta. Laaja sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio on välttämätön lähtökohta potilaan kokonaisvaltaiselle hoitamiselle. Hallitus toteuttaa vaalikaudella rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman. Tällä kansallisella organisoitumisella pyritään auttamaan ammattilaisia ja potilaita hallitsemaan lääkehoidon kokonaisuuksia.     

päivitetty 8.12.2015

Kommentit (0)

Lisää kommentti
Ei kommentteja vielä.