Sisältöjulkaisija

null Jokainen on itse oman lääkityslistansa tärkein ylläpitäjä

Jokainen on itse oman lääkityslistansa tärkein ylläpitäjä

21.11.2016 Niina Makkonen, johtava proviisori, Tornio II Alatornion apteekki

Viime aikoina on yritetty nostaa esille ajantasaisen lääkityslistan ja sen ylläpidon merkitystä. Kokemukseni mukaan monet ihmisistä ovat siinä uskossa, että lääkäri ylläpitää tai apteekissa tiedetään heidän lääkityslistaansa. Käytännössä lääkäreillä ei yleensä ole aikaa päivittää lääkityslistoja eikä apteekissakaan ole automaattisesti tietoa asiakkaan ajantasaisesta lääkityksestä.

”Otan kaikki lääkkeet mitä siellä on”, on melko yleinen lause asiakkaan asioidessa apteekin reseptitiskillä. Kun lääkkeitä käydään läpi, löytyy listalta usein lopetettuja valmisteita tai eri vahvuuksia samasta lääkeaineesta.  Myös tauolla olevat ja paperireseptille kirjoitetut lääkkeet tuovat omat haasteensa lääkehoidon kokonaisuuden hahmottamiseen. Tämän vuoksi eReseptikeskuksen tietojen perusteella ei voi muodostaa ajantasaista kuvaa henkilön lääkityksestä, vaan tieto on lähinnä suuntaa-antava.

Valitettavasti vain erittäin harva asiakas esittää apteekissa oman lääkityslistansa. Apteekin ammattilaisten olisi helppoa tarkistaa ajantasaisesta lääkityslistasta esimerkiksi lääkkeiden yhteisvaikutukset, niiden sopivuus muun lääkityksen kanssa ja mahdolliset haittavaikutukset.

Käsitykseni mukaan osa apteekin asiakkaista käyttää Omakantaa omien lääkitystietojensa seuraamiseen.  Hämmentävästi asiakkaan käyttämä lääke voi näkyä eReseptikeskuksen tiedoissa erinimisenä. Sekaannusten välttämiseksi eReseptikeskuksen tiedoissa tulisi aina näkyä lääkevalmisteen nimen lisäksi myös lääkkeen vaikuttava aine.

Lääkityksen kokonaisuuden hahmottamista hankaloittaa myös se, että asiakas voi estää tietyn lääkkeen näkymisen eReseptikeskuksessa. Joskus on käynyt niin, että asiakkaan lääkettä ei voitu toimittaa asiakkaan tullessa hakemaan sitä apteekista, koska lääkkeen tietoja ei ole nähty tiedon salaamisen vuoksi eReseptikeskuksessa.

Oman näkemykseni mukaan kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten tulisi osallistua talkoisiin, jolla saatettaisiin lääkityslistat ajan tasalle. Apteekit ja kotisairaanhoidon ja kotihoidon henkilökunta voisivat tehdä enemmän yhteistyötä lääkehoitojen ja lääkityslistojen suhteen. Yhteisissä palavereissa olisi mahdollista luoda selvät menettelytavat iäkkäiden ajantasaisten lääkityslistojen hyödyntämiseksi.

Mielestäni jokaisen terveydenhuollon toimijan tulisi kannustaa asiakkaita pitämään yllä lääkityslistaansa, koska vain asiakas itse tietää mitä lääkkeitä suuhunsa pistää. Samalla asiakkaita tulisi kehottaa ottamaan lääkityslista mukaansa terveydenhuollossa ja apteekissa asioidessaan. Ajantasaisesta lääkityslistasta hyötyisivät kaikki lääkehoitoon osallistuvat terveydenhuollon ammattilaiset ja erityisesti jokainen itse - varmistaen itselleen turvallisempaa ja varmempaa lääkehoitoa. Kun kaikki puhaltavat yhteen hiileen, tuloksia syntyy varmasti.

Kommentit (0)

Lisää kommentti
Ei kommentteja vielä.