Sisältöjulkaisija

null Kotihoito: moniammatillisen yhteistyön merkitys lääkehoidon kokonaisuuden hallinnassa

Kotihoito: moniammatillisen yhteistyön merkitys lääkehoidon kokonaisuuden hallinnassa

15.2.2016 Gun-Lis Wollsten, vt. Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö

Ikääntyneen väestönosan kasvu on voimakasta. Sodan jälkeen syntyneet suuret ikäluokat ovat tulleet varhaiseen eläkeikään. Eläkeläisten määrä lisääntyy jatkossa edelleen. Koko ikääntyneen väestönosan koko kasvaa vielä seuraavat 10–15 vuotta. Samaan aikaan suurimmat ikäluokat vanhenevat ja sairastavuuden lisääntymisen takia he tarvitsevat yhä enemmän tukea ja palveluja.

Lääkkeitä käyttävien määrä suhteessa 75 vuotta täyttäneeseen väestöön on kasvanut viimeisten 10 vuoden aikana, siksi moniammatillisen yhteistyön merkitys korostuu lääkehoidon kokonaisuuden hallinnassa.

Tänä päivänä on vaihtoehtoja hankkia hoitoa sairauksiinsa: voi tukeutua joko julkiseen terveydenhoitoon tai hakeutua yksityisten lääkäripalvelujen piiriin. Pääasia on se, että ihminen saa tarvitsemansa avun sairauksiinsa, ja jollakin on potilaan hoidon ja lääkehoidon kokonaisuus hallinnassa.

Kotihoito avainasemassa

Lääkehoidon kokonaisuuden hallinta on jokapäiväinen huolenaihe kotihoidossa silloin, kun kuvioissa on mukana sekä julkinen että yksityinen terveydenhuolto. Kenellä on kokonaisvastuu asiakkaan tilasta?

Kotihoidon työntekijät yrittävät luovia sopivia keinoja, jotta asiakkaan lääkehoito sujuisi mahdollisimman mutkattomasti.

Yleensä tulee vastaan asiakkaan yleiskunnon heikkeneminen tai muu oire, mikä ei heti anna viitteitä lääkehoitoon. Tästä syystä kannattaa luoda selkeä yhteistyömalli, joka auttaa tunnistamaan lääkehoidon ongelmia mahdollisimman varhain ja parhaimmillaan ehkäisemään ennalta lääkitysongelmia mahdollistaen samalla asiakkaan hyvinvoinnin.

Moniammatillinen yhteistyö mahdollistaa lääkehoidon toteutumisen onnistuneesti. Sen ansiosta potilaan hoidon kustannukset vähenevät ja asiakkaan hyvinvointi paranee.

Moniammatilliseen yhteistyöhön kannattaa panostaa

Vaikka yhteistyötä tehdään eri sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kesken, voimmeko käsi sydämellä sanomaan, että teemme hyvää moniammatillista yhteistyötä. Valitettavasti edelleenkin voi havaita skismaa ammattiryhmien välillä, mikä vaikuttaa suuresti asiakkaalle tuotettuun palveluun ja tukeen.

Arvostammeko aidosti toisen ammattiryhmän tuomaa osaamista asiakkaan palveluihin ja hänen hoidon kokonaisuuteen? Ajoittain vaikuttaa siltä, että toisen ammattiryhmän osaamisen arvostus on jopa heikkoa. Parannusta on kyllä tapahtunut ja tämän myötä on kehitetty moniammatillisia yhteistyömuotoja.

Lääkäri on tärkeä osa potilaan hoidon kokonaisuuden hallinnassa. Lääkäri vastaa potilaan hoidosta ja siihen liittyvien lääkkeiden määräämisestä ja ylläpitää ajantasaisen lääkityslistan.

Farmaseutti on lääkealan asiantuntija. Kotihoidossa sairaanhoitaja on asiantuntija lääkehoidon toteuttamisessa. Hänen vastuullaan on seurata, että lääkityslista on ajan tasalla ja muilta tahoilta tulleet lääkemääräykset näkyvät lääkityslistalla. Lisäksi sairaanhoitajan velvollisuuksiin kuuluu seurata asiakkaan vointia ja lääkehoidon vaikutuksia. Hänen vastuulleen kuuluu myös raportoida lääkärille asiakkaan voinnin muutoksista ja lääkehoidon vaikutuksista.

Asiakas on kuitenkin oman itsensä asiantuntija. Monesti yksin toimiessa saattaa jäädä huomioimatta tärkeitä asioita. Kaikkia tarvitaan, jotta lääkehoidon kokonaisuus saadaan selville ja pidettyä hallinnassa. Yhdessä tekemällä, jokaisella sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijalla on annettavanaan näkemyksensä omalta asiantuntija-alueeltaan. Näitä yhdistämällä voidaan saada erinomaisia tuloksia aikaiseksi.

Moniammatillisella yhteistyöllä tuetaan asiakasta selviytymään siten, että hän sitoutuu hoitoonsa ja osallistuu itse oman hoitonsa hallintaan. Moniammatillisen yhteistyön menetelmillä asiakas voisi olla pidempään omassa kodissaan.

Asiantuntijat yhdessä luovat yhteistyöllä asiakkaalle turvallisesti poljettavan polun.

Kommentit (1)

Lisää kommentti
Lääkealan ammattilainen 26.2.2016 4:43 1
Hyvin kirjoitettu, kaikkia tarvitaan moniammatillisuuden syntymiseksi - myös asiakasta!