Sisältöjulkaisija

null Kuinka voimaantua lääkehoitoon?

Kuinka voimaantua lääkehoitoon?

19.3.2015 Apteekkari, Mäntyharjun Havu apteekki Stina Parkkamäki

Työskentelen avoapteekissa, joten ajatukseni ja huomioni ovat syntyneet asiakkaita palvellessa. Mennään itseemme lääkkeiden käyttäjänä, miten vaikeaa onkaan noudattaa jo lyhyenkin antibioottikuurin tablettien säännöllistä ottamista. Unohdus on niin helppoa, kun arjen moninaiset touhut painavat päälle.

Tutkimukset osoittavat, että vain noin kolmasosa pitkäaikaisen lääkityksen käyttäjistä ottaa lääkkeensä oikein. Miten me apteekkilaiset voimme tukea asiakkaan hoitoon sitoutumista ja (lääke-) hoidon onnistumista? Varsinkin lääkehoitojen alussa lääkkeiden ottaminen on uusi toiminto asiakkaan arjessa.

Uuden asian toteuttamisen yhteydessä törmätään voimaantumisen käsitteeseen. Vaikka se on jo 30 vuotta vanha ajatus, se on yhä edelleen pätevä taustateoria arjessa toimintojen muuttuessa. Voimaantumista tapahtuu kun ihminen kantaa vastuuta itsestään ja haluaa kehittyä niin, että pystyy toimimaan tavalla, jonka itse tietää ja katsoo oikeaksi. Voimaantumisessa korostuvat sekä tiedon että käyttäytymisen muutokset.

Voimaantumisen prosessi lähtee ihmisestä itsestään. Toinen ihminen ei voi voimaannuttaa toista ihmistä. Siksi me apteekkilaiset emme voi voimaannuttaa asiakkaitamme hyviksi lääkkeiden käyttäjiksi. Mutta me voimme hienovaraisesti tukea heidän henkistä kasvuaan, jotta varsinkin pitkäaikainen lääkehoito onnistuu.

Kaikki lähtee siitä, että asiakas itse ymmärtää miksi hän tarvitsee kyseistä lääkettä ja miten se vaikuttaa hänessä. Näiden asioiden avautumiseksi meidän on hyvä syventyä kokonaisvaltaisesti juuri häneen, joka on tiskin toisella puolella. Kuuntelemalla asiakasta ja vuorovaikutteisesti keskustelemalla meille avautuu hänen tilanteensa, jolloin meidän on helpompi muokata viestiämme kyseille asiakkaalle sopivaksi. Lääkkeiden tarpeellisuus avautuu asiakkaalle, kun käytämme rauhallisesti selkokieltä ja kerromme asiat tukeutuen konkreettisiin asioihin, jotka ovat tuttuja hänelle.

On tärkeää muistaa, että asiakas on oman arkensa asiantuntija, jota tulee kunnioittaa. Koska asiakas toteuttaa lääkehoidon, pystyy hän voimaantuessaan itse ratkaisemaan vastaantulevat hoidon ongelmat. Ammattilainen toimii voimavarana ja auttaa asiakasta kehittämään omahoidon toteutusta. Me apteekissa olemme lääkehoitojen asiantuntijoita, joiden tehtävänä on tukea asiakasta selviytymään lääkehoidostaan mahdollisimman hyvin.

Apteekissa voitaisiin ottaa käytäntöön uusi lääkehoidon onnistumisen tukipalvelu. Varsinkin uuden pitkäaikaisen lääkkeen käyttöä aloitettaessa voisimme tarjota asiakkaalle uutta tapaamista apteekissa. Ajankohdan varauksen yhteydessä sovittaisiin mm. tapaamisen kestosta ja tapaamisen aloituksen joustosta farmasistin edellisen asiakkaan palvelutilanteen mukaan. Muutaman viikon kuluttua uuden lääkehoidon aloituksen jälkeen asiakas keskustelisi häntä palvelleen saman tutun farmasistin kanssa tuntemuksistaan, vastaan tulleista kokemuksistaan ja kenties pulmistaan. Farmasistin tekemien lääkehoitoa koskevien muistiinpanojen pohjalta hänen olisi helppo olla yhteydessä muuhun terveydenhuoltoon, jos tilanne niin vaatii. Asiasta tietysti sovitaan asiakkaan kanssa. Tämän kaltaisesta toiminnasta ja uudenlaisesta kumppanuudesta täytyy tietysti olla yhteisymmärrys ensin muun terveydenhuollon kanssa.

Apteekin rooli lääkkeiden käyttäjien lääkehoidon onnistumisessa kasvaisi. Asiakkaat saisivat arvokasta, mutta tänä päivänä niin harvinaista henkilökohtaista vahvistusta lääkkeiden käyttönsä asiallisuudesta. Olisiko tämän kaltaisesta toiminnasta helpotusta terveydenhuollon resurssipulaan vahvistamaan lääkehoitojen oikeaa toteutumista? Vain kokemuksen kautta tiedetään ottavatko uudet toimintatavat tuulta purjeisiin. Jostain on vain aloitettava.

päivitetty 16.10.2015

Kommentit (0)

Lisää kommentti
Ei kommentteja vielä.