Sisältöjulkaisija

null Kuluttajan näkökulma lääkkeisiin

Kuluttajan näkökulma lääkkeisiin

19.3.2015 Varatuomari, Kuluttajaliiton terveydenhuollon asiantuntija Martti Mikkonen

Terveys on tutkimusten mukaan ihmisen tärkein ja arvokkain tekijä elämässä. Jos sen kanssa tulee ongelmia, keskeiset tukipilarit ovat terveydenhuolto ja lääkkeet. Onnistuessaan tämä ”parivaljakko” on elämän pelastava tai terveyden palauttava voimavara. Lääkkeillä on siten erittäin suuri merkitys, olipa kysymys ohimenevästä tai loppuelämän kestävästä sairaudesta.

Lääkäri määrää lääkkeen reseptillä, apteekki toimittaa ja potilas ottaa. Näinhän se menee pelkistetysti. Lääkkeen käyttäjä ei ole nykyisin pelkästään mekaanisen ottajan roolissa. Tänään hän on joskus ainakin juhlapuheissa jopa keskiössä. Usein hän onkin itsensä paras asiantuntija siinä, tuoko lääke hoitovastetta tai aiheuttaako se haittavaikutuksia.

Mitä odotan lääkkeeltä? Ensinnäkin, että lääke parantaa sairaudentilan, lievittää kipua ja ennaltaehkäisee, siis tuo toivottua tulosta. Toisekseen, että lääkkeet ovat kohtuuhintaisia ja niistä saa luotettavaa ja objektiivista informaatiota. Ja kolmanneksi, että lääkkeet ovat turvallisia, haittavaikutukset ovat minimissä ja lääkevahingon sattuessa vahinko korvataan.

Haitat ja yhteisvaikutukset pohdituttavat lääkkeen käyttäjää

Lääkkeiden syöminen ei ole aina yhtä vaaratonta kuin porkkanan popsiminen. Lääkepakkauksen pakkausselosteen kohdassa ”Tietoa käyttäjälle” todetaan yleensä, että: ”tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki niitä eivät kuitenkaan saa.” Tätä seuraa pitkät rimpsut mahdollisia haittavaikutuksia kategorioissa yleiset, harvinaiset ja hyvin harvinaiset. Uskaltaako henkilö litaniat luettuaan enää ottaa lääkettä lainkaan? Kyllä. Lääkkeillä on todella suuri, usein ratkaiseva rooli ihmisen terveyteen, haitat ovat vain siedettävä. Litania muistuttaa meitä kuitenkin siitä, että kyseessä on todellakin lääke, ei elintarvike.

Lääkkeiden käyttäjän ongelmana eivät ole pelkästään yksittäisten lääkkeiden haittavaikutukset. Useiden lääkkeiden samanaikaisen käytön yhteisvaikutukset voivat olla vaikeasti ennakoitavissa ja jopa vaarallisia, mikä käy ilmi muun muassa Helsingin Sanomissa 28.4.2014 olleesta professori Pertti Neuvosen haastattelusta. Tämä problematiikka on tunnistamatonta eikä sitä juuri tuoda julkisesti esille. Kuluttajan kannalta olisi kuitenkin suotavaa, että problematiikasta kyettäisiin kertomaan edes jotain eikä ainakaan pyrittäisi ohittamaan sitä vaikenemalla.

Lääkärikontaktin saaminen joskus pullonkaula lääkeasioissakin

Apteekeissa on yleensä hyvä palvelu ja tietämys lääkkeistä. Siellä tarjotaan oma-aloitteisesti hintaputkessa olevaa vastaavaa, mutta halvempaa rinnakkaislääkettä. Tällä on suuri taloudellinen merkitys sekä lääkkeen käyttäjälle että yhteiskunnalle. Pakkausselosteen mukaan lääkkeen käyttäjän tulee kertoa haittavaikutuksista lääkärille ja apteekkihenkilökunnalle. Apteekki ei kuitenkaan voi muuttaa lääkärin lääkemääräystä erilaiseksi, vaan siihen tarvitaan lääkäriä. Kuinka potilas saa nopeasti yhteyden lääkäriin tilanteessa, jossa tulisi arvioida haittavaikutuksia tai usean lääkkeen yhteisvaikutuksia? Tämä onkin keskeinen pullonkaula tämän päivän terveydenhuollossa. Siinä on haastetta sote-uudistajille.

Lääkityksen arviointi ja seuranta tärkeää

Lääkkeen tarpeellisuuden arviointi, kokonaislääkityksen seuranta ja koordinointi on tärkeää seurantaa eivätkä siihen riitä pelkästään sähköinen Omakanta-reseptijärjestelmä. Aihetta käsiteltiin TV 1:ssä 19.1.2015 neljä kuukautta kestäneen Hoivakoti kuntoon -sarjan lopetusjaksossa. Hoivakodin vanhuksilla oli paljon lääkitystä, jopa yli 10:tä eri lääkettä. Sarjan aikana tehtiin henkilöiden lääkityksen kokonaisarviointi lääkärin ja henkilöstön kanssa. Sen seurauksena osa lääkityksestä voitiin jopa lopettaa. Mitä siitä seurasi?
Haastateltu vanhus virkistyi, tuli iloisemmaksi ja huimaus väheni. Hän voi siis paljon paremmin kuin ennen.

Lääkevahinkovakuutus auttaa lääkkeiden aiheuttamissa yllättävissä henkilövahingoissa

Suomessa on ollut vuodesta 1984 alkaen vapaaehtoinen lääkevahinkovakuutus, josta korvataan vakuutusehtojen perusteella lääkkeen aiheuttamat yllättävät henkilövahingot. Kuluttajan kannalta on ongelmana, ettei hänelle ole juuri tietoa lääkevahinkovakuutuksen olemassaolosta puhumattakaan sen sisällöstä. Ikävistäkin asioista tulisi avoimemmin olla tietoa tarjolla, sillä vahinkoasiat ovat osa potilas- ja lääketurvallisuutta.
 

päivitetty 16.10.2015

Kommentit (0)

Lisää kommentti
Ei kommentteja vielä.