Sisältöjulkaisija

null Lääkäristä ja potilaasta tasavertaiset kumppanit

Lääkäristä ja potilaasta tasavertaiset kumppanit

19.3.2015 Avohoidon ylilääkäri, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Arto Honkala

Maailma on muuttunut ajasta, jolloin lääkäri ”määräsi” lääkkeen ja potilas otti lääkkeensä kyseenalaistamatta asiantuntijan hänen puolestaan tekemää päätöstä – tai sitten jätti ottamatta kuitenkaan lääkärilleen sitä kertomatta. Hyvän lääkehoidon toteutuminen alkaa lääkärin ja potilaan tasavertaisesta kummankin tietämyksen, kokemuksen ja näkemysten yhdistämisestä.

Potilas voi ja hänen tuleekin kysyä riittävästi ja kertoa omat ajatuksensa. Kaikki mikä hänen mieleensä tulee lääkehoitoa koskien on tärkeää juuri hänen hoitonsa hyvän toteutumisen kannalta: tyhmiä tai vähäpätöisiä kysymyksiä ei siinä tilanteessa ole. Potilas määrää, mitä hän omalla kohdallaan arvostaa ja painottaa ja hoidoltaan haluaa. Lääkärin tehtävä on kertoa, missä määrin lääkkeillä voidaan yrittää vastata odotuksiin.

Tunne lääkkeesi

Selvitä mikä on jokaisen lääkkeesi tarkoitus, miten sen odotetaan vaikuttavan ja miten niin hyviä kuin mahdollisia huonoja vaikutuksia arvioidaan. Asiantuntijan ajattelussa korostuu lääketutkimuksista saatu yleistettävissä oleva tilastollinen vaikuttavuus. Hoidettava on ainutlaatuinen ihminen. Hänelle on kyettävä arvioimaan lääkehoidon hyödyn laatu ja suuruus juuri hänen elämänsä näkökulmasta, kielellä jota hän ymmärtää.

Pidä lääkekorttia

Pidä mukana listaa kaikista käyttämistäsi lääkkeistä asioidessasi terveydenhuollossa. Vain itse tiedät, mitä lääkkeitä todella käytät ja miten niitä annostelet. Ole rehellinen ilmoittaessasi lääkityksesi aina, kun uusia lääkkeitä tai muutoksia harkitaan. Hoitopaikoissasi olevat lääkelistat eivät aina vastaa todella käyttämiäsi lääkkeitä, joten auta tarkistamaan ne ajan tasalle.

Lääkehoidon seuranta

Lääkityksen vaikutusten arviointi joka kerta uuden lääkkeen aloittamisen jälkeen tai annosta muutettaessa ja pitkäaikaisessa hoidossa myöhemminkin kuuluu hyvään lääkehoitoon. Jos lääkäri ei suunnittele seurantaa, niin tee se joka tapauksessa itse. Lääkitystä ei jatketa, jos siitä ei ole merkittävää hyötyä tai sillä on olennaisia haittoja.

Ota itse vastuuta lääkehoidostasi, käytä ammattilaisia apuna

Lääkkeillä on usein mahdollista saada aikaan paljon hyvää mutta joskus myös paljon pahaa. Olisiko sen vuoksi tarvetta suhtautua lääkkeisiin huolellisemmin kuin nykyinen lääkehoitokäytäntömme toisinaan tekee? On yleistä, että hyvinkään suunniteltua lääkitystä ei käytetä ohjeiden mukaan. Etenkin jos lääkkeitä on useita, on tärkeä selvittää niiden yhteensopivuus.

Apuna lääkeasioissa ovat lääkärien lisäksi muut terveydenhuollon ammattihenkilöt, hoivatyöntekijät sekä apteekkialan ammattilaiset. Silloin, kun itse ei kykene täysin huolehtimaan lääkkeistään, ei hoitoa pitäisi lähteä toteuttamaan ilman, että mukana on ulkopuolinen läheinen tai hoiva-ammattilainen.

päivitetty 15.10.2015

Kommentit (0)

Lisää kommentti
Ei kommentteja vielä.