Sisältöjulkaisija

null Lääkehoidon kokonaisuuden hallinta - asiakkaan parhaaksi

Lääkehoidon kokonaisuuden hallinta - asiakkaan parhaaksi

26.2.2016 Riikka Pakarinen, proviisori, Heinäveden apteekki

Lääkehoidon kokonaisuuden hallintaan tarvitaan luotettava lääkäri, huolta pitävä hoitohenkilökunta ja asiakasta auttava apteekki. Kaiken keskipisteenä on kuitenkin lääkkeen käyttäjä, joka omalla tarkkuudellaan ja motivaatiollaan viime kädessä vastaa lääkityksensä onnistumisesta.

Haasteena sähköiset reseptit ja lääkevaihto

Luulen, että sähköiset reseptit ja lääkevaihto ovat heikentäneet iäkkäiden asiakkaiden tietoisuutta omasta lääkityksestään. Lääkkeiden nimet vaihtuvat, reseptejä ei aktiivisesti itse seurata kuten paperireseptien aikaan ja lääkäreiden kirjoittamat käyttöaiheet voivat olla latinaksi eivätkä siten niin selkeitä. Harmittavan usein törmää tilanteeseen, jossa asiakas syö annetusta lääkepurkista kyljessä olevan ohjeen mukaisesti, vaikka ei itse tiedä, mihin vaivaan lääke on määrätty.  Vielä pahempi tilanne on, jos lääkettä ei oteta laisinkaan, koska ei olla vakuuttuneita sen tarpeellisuudesta.

Ajantasainen lääkityslista arvokas työkalu

Apteekissa pyrimme lisäämään asiakkaan omaa aktiivisuutta. Asiakkaalla tulisi aina olla selkeästi tiedossa, mihin tarkoitukseen ja millä annoksella lääkettä on käytettävä. Ajantasainen lääkityslista on tässä ensiarvoisen tärkeä. Paras lääkityslista on informatiivinen sekä lääkkeen käyttäjälle että apteekille ja muulle terveydenhuollolle.  Lääkityslista voi olla terveydenhuollon yksiköstä tulostettu, mutta se voi olla myös asiakkaan itsensä ylläpitämä. Tärkeää olisi, että asiakas lisäisi listaan myös käytössä olevat itsehoitolääkkeet.

Lääkityslistan avulla yhteisvaikutusten ja päällekkäislääkitysten hallinta helpottuu, kun listalla on vain käytössä olevat lääkkeet. Sähköisten reseptien reseptikeskuksessa voi olla käytöstä poistettujen lääkkeiden reseptejä, mutta lääkityslistan avulla kokonaisuuden hahmottaminen on selkeämpää.

Lääkityslista toimii muistilappuna myös reseptejä uusittaessa sekä tarkistuslistana yksityislääkärille, joka ei lääkitystä muuten näe. Sen avulla myös apteekissa asiointi helpottuu, eikä kaikkia lääkkeiden (vaihtuvia) nimiä tarvitse muistaa ulkoa.  Apteekit voisivat nykyistä aktiivisemmin muistuttaa asiakasta lääkityslistan tarpeellisuudesta ja motivoida sen ylläpitämisessä.

Lääkityslista perustana myös lääkitysten arviointipalveluissa

Apteekeissa on entistä enemmän kiinnitetty huomiota lääkityksen kokonaisuuden hallintaan tarjoamalla eritasoisia lääkityksen tarkistus- ja arviointipalveluja.

Suppeammat tarkistukset voidaan tehdä jokaisen apteekissa käynnin yhteydessä pelkän lääkityslistan avulla, mutta tarvittaessa asiakkaan on mahdollista saada myös laajempia ja kattavampia arviointipalveluita. Näitäkin palveluita toteutettaessa ajantasainen lääkityslista on ensimmäinen tarkasteltava asia.

Kommentit (0)

Lisää kommentti
Ei kommentteja vielä.