Sisältöjulkaisija

null Lääkehoidon seuranta haastaa ammattilaistakin

Lääkehoidon seuranta haastaa ammattilaistakin

19.3.2015 Terveystieteiden maisteri, sairaanhoitaja, lehtori, Turun ammattikorkeakoulu Virpi Sulosaari

Minulla on ollut vuosien kuluessa tilaisuus tarkastella lääkehoitoa monesta näkökulmasta: toisaalta hoitotyön ammattilaisen ja toisaalta potilaan näkökulmasta. Taustaltani olen syöpäsairaanhoitaja ja hoitotyön opettaja, mutta myös syöpäpotilas.

Sairastuin vuonna 2007 vakavaan ja harvinaisen imukudossyöpään, jonka hoidosta piakkoin tulee kuitenkin kuluneeksi jo seitsemän vuotta.
Itselleni ammatillisesta taustastani johtuen eivät solunsalpaajahoitoihin liittyneet haittavaikutukset tulleet yllätyksenä, tosin itse syöpäsairauteeni liittyneet jokseenkin arvaamattomat reaktiot lääkehoitoihin välillä havahduttivat minut ja koko hoitavan henkilökunnan.

Tunne lääkityksesi toivotut vaikutukset

Lääkehoidon prosessi alkaa siitä, että tunnistetaan tarve lääkehoidolle tai lääkehoidon muutokselle, minkä jälkeen seuraavat lääkkeen määräämisen ja lääkehoidon toteuttamisen eri vaiheet.

Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, on jo otsikossa mainittu lääkehoidon seuranta ja arviointi. Tämä vaihe yhdistää monellakin tavalla ammattilaisen ja potilaan näkökulmia – pitää tietää, mitä seurataan ja minkälaisia vaikutuksia lääkehoidolla on.
Jotta lääkehoitoa olisi järkevää jatkaa tai lääkettä ottaa, tulee sillä olla jokin toivottu vaikutus. Tuo vaikutus voi olla kuitenkin monenlainen, riippuen siitä minkälaista sairautta hoidetaan. Joskus se on lähes huomaamaton muutos olotilassa, jonkin oireen, esimerkiksi korvien suhinan tai lievän päänsäryn, häviäminen verenpaineen laskiessa verenpainelääkkeen vaikutuksesta. Joskus vaikutus voi olla hyvin suuri, esimerkiksi kivun lievittyminen niin, että kykenee taas liikkumaan tai saa nukutuksi yöllä.

Lääkkeen hyödyt voivat tulla näkyviin vasta vuosien päästä

Joidenkin lääkkeiden hoitoon liittyy väistämättä hankaliakin haittavaikutuksia, esimerkiksi hiusten lähteminen syövän hoitojen vuoksi tai tärkeä seurannan kohde voi olla esimerkiksi mustelmaherkkyys viitteenä syövän hoidon verihiutaleisiin kohdistuvasta vaikutuksesta.
Joskus haittavaikutus voi olla myös positiivinen sivuvaikutus. Itse edelleen muistan syövän hoitoihin liittyneen kortisonin aiheuttaneen haittavaikutusten lisäksi positiivisena piristymisen tunteen.

Joskus lääkehoidon vaikutus tai haittavaikutus voi olla vaikea tunnistaa. Mikä johtuu itse sairaudesta ja mikä sen hoidosta?

Toisaalta lääkehoidon vaikutukset voivat tulla vasta viiveellä. Itselläni on hormonikorvaushoito syövän hoitojen takia vanhuusiän osteoporoosin ehkäisemiseksi.
Kyseisen hoidon vaikutus nähdään kuitenkin vasta vuosien, minun tapauksessani jopa vuosikymmenien viiveellä. Tämä asettaakin haasteita hoitoon sitoutumiselle. On niin kovin helppoa unohtaa hormonilaastarin vaihtaminen muutaman kerran viikossa, kun mitään välittömiä jokapäiväisiä oireita tai seurantakeinoja ei ole.

Yhteistyötä lääkehoitojen seurannassa

Oli kyseessä oma lääkehoito, omaisen lääkehoito tai hoidettavana olevan potilaan lääkehoito, siitä on tiedettävä sen käyttötarkoitus, miten se vaikuttaa eli mikä on lääkkeen toivottu vaikutus, mitkä ovat lääkkeen keskeisimmät haitta-, sivu- ja yhteisvaikutukset ja miten lääke tulisi ottaa oikein (myös säilyttää ja hävittää).
Lääkehoidon vaikuttavuuden arviointi saattaa kuitenkin olla hyvin haasteellista, erityisesti jos kyseessä on pieni lapsi, muistisairas vanhus tai vakavasti sairas työikäinen, joka ei itse kykene osallistumaan hoitoonsa liittyvään seurantaan.

Näissä tilanteissa lääkehoidon vaikutuksia seurataan ja arvioidaan hyödyntäen erilaisia muita keinoja. Esimerkiksi pienen lapsen voinnista kertoo, jaksaako hän leikkiä tai muistisairaan vanhuksen voinnista levollisuus tai levottomuus. Joissakin tilanteissa voidaan seurantaan ottaa mukaan avuksi myös erilaisia mittauskeinoja kuten verensokerin tai verenpaineen mittaus potilaan itsensä, vanhempien, lähiomaisten tai hoitajien toteuttamana.
Vanhemmilla, lähiomaisilla ja vanhuksen omahoitajalla on usein erittäin tärkeä merkitys lääkehoidon onnistumisen seurannassa. Hyvä yhteistyö ja tiedonkulku potilaan, hänen omaistensa ja terveydenhuollon ammattilaisten kesken on avain turvalliseen, tarkoituksenmukaiseen ja optimaaliseen lääkehoitoon.
 

päivitetty 16.10.2015

Kommentit (0)

Lisää kommentti
Ei kommentteja vielä.