Sisältöjulkaisija

null Lääkehoitoon sitoutuminen ei ole aina motivaatiokysymys

Lääkehoitoon sitoutuminen ei ole aina motivaatiokysymys

19.12.2016 Minka Leino-Holm, Terveyssosiaalityöntekijät ry

Potilas tulee kontrollikäynnille. Keskustelun aikana ilmenee, ettei potilas ole noudattanut aiemmin sovittua lääkitystä, minkä vuoksi hänen tilanteensa on nyt aiempaa huonompi.

Lääkäri muistaa käyneensä potilaan kanssa saman keskustelun määrätyn lääkityksen noudattamisen merkityksestä myös viime käynnillä. Potilas vaikuttaa vaivaantuneelta, eikä osaa sanoa selkeää syytä sille, miksi hän ei noudata lääkityssuunnitelmaa. Voisiko tämän takana olla jotain muuta kuin motivaation puute?

Kuulostaako tutulta tilanteelta? Tämä voisi olla hoidon ja potilaan voinnin kannalta hyvä vaihe lähteä selvittämään, mitä lääkehoidon laiminlyömisen taustalla olevat tekijät ovat. Selvittämisessä on suositeltavaa hyödyntää eri ammattikuntien osaamista, jotta lääkehoidon toteutumisen ja potilaan voinnin paranemisen esteenä olevat tekijät voitaisiin hänen kanssaan poistaa, tai niitä voitaisiin lieventää.

Potilaan taloudellista ahdinkoa voi olla vaikea tunnistaa

Yksi mahdollinen syy lääkehoidon laiminlyömiselle on potilaan taloudellinen ahdinko. Lääkityksen suunnitteleminen ja lääkityslistan ajan tasalla pitäminen eivät kanna pitkälle, mikäli kotiin lähtiessään potilaan on valittava kuukauden lääkkeiden ja ruoan tai vuokran väliltä.

Vuonna 2014 noin neljännes kaikista kotitalouksista koki vähintään pieniä toimeentulovaikeuksia. Vaikeuksia tai suuria vaikeuksia koki 7,5 % kotitalouksista.

Yllättävien elämäntilanteiden, kuten sairastumisen, on myös todettu olevan yksi merkittävimmistä velkaongelmien taustatekijöistä. Sairaus saattaa vaikuttaa potilaan ansaintakykyyn väliaikaisesti tai se saattaa vähentää pitkäaikaisesti hänen mahdollisuuksiaan työskennellä tai työllistyä.

Potilas on vaikean tilanteen edessä, jos lääkityskulut ovat toimeentuloon nähden suuria. Ongelmaa voi olla vaikeaa ammattilaisena tunnistaa, koska kuluerän suuruus on kullekin suhteellista. Potilaalla voi olla korkea kynnys ottaa taloudellisesti vaikeaa tilannettaan puheeksi hoitavan lääkärin tai hoitajan kanssa.

Terveyssosiaalityöntekijä potilaan tukena

Terveyssosiaalityöntekijän konsultoiminen edellä kuvatunlaisessa tilanteessa on järkevää. Terveyssosiaalityöntekijä käy potilaan kanssa laaja-alaisesti hänen elämäntilanteensa lävitse, kartoittaa hänen palveluverkostonsa, arvioi potilaan tuen tarpeita yhteistyössä hoitavan lääkärin ja potilaan itsensä kanssa sekä ohjaa potilasta häntä hyödyttäviin palveluihin.

Tarvittaessa terveyssosiaalityöntekijä tekee muiden tahojen kanssa monialaista yhteistyötä jotta potilas saisi tarvitsemansa palvelun ja tuen. Terveyssosiaalityöntekijä kartoittaa, että potilas saa sellaiset etuudet ja tuet, joihin hän on oikeutettu. Taloudellisen tilanteen ollessa tiukka mahdollisuuksia voivat olla esimerkiksi tulojen ja menojen suunnittelemisessa tukeminen, harkinnanvaraisen toimeentulotuen hakeminen lääkekuluihin tai kolmannen sektorin tarjoamien rahallisten tukien hakeminen.

Toisinaan jo pelkkä myötäeläminen sekä tilanteesta ja sairastamisen arjesta keskusteleminen tarjoaa potilaalle hänen tarvitsemaansa psykososiaalista tukea haastavassa elämäntilanteessa.

Kommentit (0)

Lisää kommentti
Ei kommentteja vielä.