Sisältöjulkaisija

null Lääkitystiedot hallintaan: Valtakunnallinen lääkityslista

Lääkitystiedot hallintaan: Valtakunnallinen lääkityslista

18.3.2016 Heikki Virkkunen, ylilääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Operatiivisen toiminnan ohjausyksikkö (OPER)

Lääkityslista – lääkehoidon kulmakivi

Hyvän lääkehoidon kulmakivi on, että niin potilas itse kuin hänen hoitoonsa osallistuvat terveydenhuollon ammattihenkilöt tietävät, mitä lääkkeitä potilas käyttää ja mihin tarkoitukseen. Ajantasainen lääkityslista mahdollistaa lääkehoidon järkevän suunnittelun lääkärille ja toimii lääkkeiden käytön ohjeena ja muistilistana potilaalle. Nykyisin ongelmana kuitenkin on lääkitystietojen pirstaloituneisuus. Potilaalle on useita lääkityslistoja: jokaisella terveydenhuollon organisaatiolla on käytössä omat lääkityslistansa ja lisäksi Reseptikeskuksessa on lista potilaalle kirjoitetuista sähköisistä resepteistä, jotka kaikki ovat todennäköisesti eri sisältöisiä.  Potilaan voikin olla vaikea hahmottaa, mitä lääkkeitä hänen pitäisi käyttää ja lääkärille jopa mahdotonta, koska hän näkee vain oman organisaationsa ja Reseptikeskuksen listat.

Reseptikeskuksen sähköisten reseptien lista

Sähköinen resepti on Suomessa vakiinnuttanut asemansa ja Reseptikeskuksen kautta tapahtuva reseptien välitys apteekeille ja lääkkeen toimittaminen sähköisellä reseptillä toimii hyvin. Nykymuodossaan Reseptikeskuksen reseptilista ei kuitenkaan ole toimiva työväline potilaan kokonaislääkitystiedon hallintaan, koska reseptilista ei ole sama kuin potilaan lääkityslista. Lääkettä voidaan määrätä ja lääkitystä voidaan muuttaa tekemättä tai muuttamatta reseptiä. Toisaalta lääkkeen lopettaminen ei edellytä reseptin mitätöintiä. Nykyisillä toimintamalleilla Reseptikeskukseen jääkin vanhentunutta tietoa, mutta toisaalta kaikki määrätyt lääkkeet eivät kuitenkaan näy Reseptikeskuksessa. Esimerkiksi terveydenhuollon organisaatioista luovutetut HIV-lääkkeet ja niissä annetut pitkävaikutteiset lääkkeet, kuten syöpälääkkeet, joilla on huomattaviakin yhteisvaikutuksia muun lääkityksen kanssa, eivät näy Reseptikeskuksessa.

Valtakunnallinen ”the One and Only” lääkityslista Reseptikeskukseen

 Reseptikeskus kehittää toimintojaan siten, että tietoja on helpompi hyödyntää. Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan Reseptikeskukseen liittyviä lakimuutoksia, jotka mahdollistavat kaiken lääkitystiedon tallentamisen Reseptikeskukseen ja hyödyntämiseen kokonaisuutena. Sen myötä Suomeen ollaan toteuttamassa valtakunnallinen ”the One and Only” lääkityslista, jonka kaikki (myös potilas itse) näkevät ja jota kaikki ylläpitävät. Se tulee sisältämään ajantasaisen tiedon potilaalle määrätystä – ja toivottavasti myös potilaan käyttämästä – lääkityksestä.

Valtakunnallisen lääkityslistan sisältö

Reseptikeskuksen lääkityslistan perustana ovat sähköisten reseptien tiedot. Nykyisten reseptien lisäksi Reseptikeskukseen tallennetaan jatkossa myös sairaala-apteekeista toimitettavien lääkkeiden ja ulkomaanreseptien tiedot, tiedot ilman reseptiä määrättävistä ja luovutetuista lääkkeistä sekä tiedot tehdyistä lääkitystarkistuksista. Näin saadaan kattava tieto potilaalle määrätystä lääkityksestä. Myöhemmin myös osastolääkitystiedot ja potilaan Omakantaan kirjaamat lääkitystiedot saadaan osaksi lääkityskokonaisuutta. Silloin päästään paremmin käsiksi myös lääkityshistoriaan ja – mikä tärkeintä – tietoon potilaan käyttämästä lääkityksestä.

Valtakunnallisen lääkityslistan toimintamalli

Valtakunnallinen lääkityslista ei edellytä erillistä ylläpitoa, vaan sen tiedot päivittyvät ”normaaleista” lääkitysmerkinnöistä. Uusi valtakunnallinen lääkityslista edellyttää kuitenkin toiminnallisia ja asenteellisia muutoksia lääkkeen määräämiseen. Jatkossa kaikki lääkitysmuutokset, myös pienet annosmuutokset, tulee kirjata potilastietojärjestelmiin, jotka päivittävät ne Reseptikeskukseen. Vain näin Reseptikeskuksen tiedot saadaan pysymään ajantasaisina. Lääkkeitä ei myöskään pidä määrätä perehtymättä potilaan lääkitykseen. Jatkossa lääkityslista tuleekin (poikkeustilanteita lukuun ottamatta) hakea Reseptikeskuksesta aina ennen lääkkeen määräämistä. Tällöin lääkitys pystytään arvioimaan kokonaisuutena. Jos Reseptikeskuksen lääkityslistaa ei jostain syytä voida käyttää, ei se kuitenkaan estä lääkkeen määräämistä. Uudet määräykset päivittävät joka tapauksessa aina Reseptikeskuksen lääkityslistaa, joten seuraavalla määrääjällä on käytössään ajantasainen lääkitystieto.

Valtakunnallisen lääkityslistan aikataulu

THL:n kokonaislääkitystiedon kehittämishanke päässee viimein etenemään, kun lakimuutokset etenevät ja sähköisen reseptin käyttöönotot saadaan kattavaksi. Lääkityslistan määrittelyt on tarkoitus tuottaa vuoden 2016 aikana, jonka jälkeen Kela, potilas- ja apteekkitietojärjestelmätoimittajat pääsevät rakentamaan toteutuksiaan. Lääkityslistan tuotantokäytön mahdollistava Kanta-toteutus on tarkoitus julkaista 2018 lopulla. Ajantasaisen avohoidon lääkitystiedon sisältävä valtakunnallinen lääkityslista saataneen käyttöön vuoden 2019 aikana. Potilaan itse kirjaamien tietojen ja osastolääkitystietojen saaminen osaksi lääkityslistaa toteutunee myöhemmässä vaiheessa.

Valtakunnallinen lääkityslista pelastaa?

Toteutuessaan valtakunnallinen lääkityslista parantaa oleellisesti ajantasaisen lääkitystiedon saatavuutta potilaan hoidossa. On kuitenkin muistettava, että kyse on vain työvälineestä. Vaikka lääkityslista tuokin tiedon kaikkien näkyville, se ei vielä muuta potilaan lääkitystä tai ohjeista potilasta ilman lääkkeen määrääjän toimia. Se ei vielä itsessään paranna lääkehoidon laatua. Lääkehoidon laadun parantuminen vaatii myös toimintamallien muuttamista sellaisiksi, että uuden työvälineen avaamia mahdollisuuksia pystytään hyödyntämään. Lääkityslista mahdollistaa työtapojen muuttamisen, mutta vain ihmiset itse voivat toimintojaan järkeistää. Siksi työtä parempaa lääkehoitoa kohti on tehtävä aktiivisesti jo ennen valtakunnallisen lääkityslistan käyttöönottoa – ja vielä sen jälkeenkin.

Kommentit (0)

Lisää kommentti
Ei kommentteja vielä.