Sisältöjulkaisija

null Look alike / sound alike -lääkkeet lääkitysturvallisuuden ongelmakohtana

Look alike / sound alike -lääkkeet lääkitysturvallisuuden ongelmakohtana

4.4.2016 Outi Laatikainen, proviisori, Oulun yliopistollinen sairaala

Look alike/Sound alike-lääkkeillä (LASA-lääkkeet) tarkoitetaan lääkevalmisteita, jotka voivat sekoittua keskenään samankaltaisen valmistenimen, vaikuttavan aineen nimen tai pakkauksen ulkomuodon vuoksi. Keskustelu LASA-lääkkeisiin liittyvistä riskeistä aloitettiin jo 1970-luvulla, joten ongelma itsessään ei ole uusi. Monilääkittyjen potilaiden ja markkinoilla olevien lääkevalmisteiden määrän kasvaessa aihe on kuitenkin tullut entistä ajankohtaisemmaksi myös Suomessa; muiden länsimaiden tavoin lisääntyneet lääkemäärät aiheuttavat sekaannuksia potilaiden lääkelistoilla myös meillä. Keskustelu onkin tärkeää, sillä LASA-poikkeamat ovat tyypillisesti luonteeltaan vahinkoja ja erehdyksiä, minkä vuoksi niiden tunnistaminen ja ennakointi on käytännön työssä vaikeaa.

LASA-lääkkeisiin liittyvät riskit

LASA-lääkkeisiin liittyviä poikkeamia on tutkittu erityisesti terveydenhuollon yksiköissä, sillä avohoidon puolella tutkimuksen järjestäminen on huomattavasti vaikeampaa. Yhdysvalloissa on esitetty arvioita, joiden mukaan lääkityspoikkeamista jopa 25% liittyy lääkevalmisteiden nimien sekoittumiseen ja 33% lääkepakkausten sekoittumiseen. Onkin selvää, että vuositasolla nämä poikkeamat aiheuttavat terveydenhuollossa mittavia kustannuksia. Tätäkin huolestuttavampia LASA-lääkkeiden seuraamukset ovat kuitenkin potilasnäkökulmasta; erinäisten LASA-poikkeamien tiedetään maailmanlaajuisesti aiheuttaneen potilaille pysyviä vaurioita ja kuolemantapauksia. Myös Suomessa.

Riskinhallinta terveydenhuollon yksiköissä

Kukaan ei tee virheitä tahallaan. Useimmiten tekemämme virheet jäävät meiltä tiedostamatta, ja voipa olla, etteivät ne tule myöhemminkään esille. Nämä ominaisuudet tekevät LASA-poikkeamista sekä vaikeita hallita että ennakoida. Ratkaisun keksimiseksi meidän olisi vastattava kysymykseen ”kuinka välttää tiedostamaton vahinko?”. Vaikka ongelman ratkaisu tuntuu miltei mahdottomalta, emme kuitenkaan ole täysin kädettömiä riskin hallinnassa.

Ensimmäinen askel LASA-riskin hallinnassa on tietoisuuden lisääminen. Jos emme tiedä mitä välttää, emme voi ennakoida. Terveydenhuollon työyhteisöissä olisikin hyvä lisätä keskustelua lääkkeiden sekaantumiseen liittyvistä inhimillisistä riskeistä, joita emme voi koskaan täysin poistaa ihmisen tekemästä työstä. Riskin hyväksyminen ei tarkoita virheiden hyväksymistä, mutta antaa meille vapauden aiheen käsittelyyn.

LASA-poikkeamia tiedetään esiintyvän jokaisessa lääkehoidon vaiheessa: määräämisessä, lääkkeiden jakamisessa tai annostelussa sekä niiden käyttökuntoon saattamisessa. Sairaalaympäristössä LASA-virheitä voi tapahtua myös potilaiden kotilääkitystä potilastietojärjestelmään siirrettäessä. Riskitilanteiden tunnistaminen eri työyksiköissä on tärkeää, sillä se mahdollistaa toiminnan kehittämisen. Joissain yksiköissä tämä voi tarkoittaa suullisten lääkemääräysten välttämistä, toisaalla lääkkeiden kaksoistarkastuksen tehostamista. Myös potilaat voivat olla mukana ongelman ratkaisussa; aina mukana kulkeva ajantasainen lääkelista vähentää merkittävästi lääkesekaannusten mahdollisuutta kotilääkityksen selvitysvaiheessa.

Vaikka avohoidon puolella LASA-ongelmaa on tutkittu vähemmän, on selvää, että sekaannuksia tapahtuu myös potilaiden itse annostellessa lääkkeitään. Erityisesti monilääkityillä potilailla on kotonaan usein melkoinen lääkevarasto. Nykyisin yhä useampi monilääkitty potilas on iäkäs, jolloin lääkkeiden tunnistamista vaikeuttavat myös monet kognitiiviset tekijät.  Näissä tilanteissa potilaan selkeä ymmärrys omista lääkkeistään korostuu entisestään. Myös tähän olisi tulevaisuuden terveydenhuoltoa suunniteltaessa kiinnitettävä huomiota.

Lääkityspoikkeama ei ole vain potilaan ongelma

Terveydenhuollossa on jo pitkään pyritty potilaslähtöisyyteen. Pyrimme vastaamaan potilaan tarpeisiin potilaan elämäntilanteeseen ja toiveisiin parhaiten sopivalla tavalla. Terveydenhuollon toimijoina pyrimme tekemään parhaamme potilasta auttaaksemme. Kun teemme virheen, on ensimmäinen huomio ymmärrettävästi potilaan hyvinvoinnissa. Potilaan lisäksi virheistä kärsii kuitenkin aina myös virheen tekijä. LASA-virheet aiheuttavat työntekijöiden keskuudessa epävarmuutta, lisääntynyttä kuormitusta ja jopa työkyvyttömyyttä. Organisaatiotasolla yksittäinen virhe voikin aiheuttaa moninkertaiset vaikutukset sekä potilaan että henkilöstön kautta. LASA-lääkkeistä keskusteleminen, lääkehoitoprosessin hallinta ja ratkaisujen kehittäminen voidaankin katsoa potilasturvatyön lisäksi osana työsuojelutoimintaa.

 

 

Kommentit (0)

Lisää kommentti
Ei kommentteja vielä.