Sisältöjulkaisija

null Matti Möttönen 75+

Matti Möttönen 75+

11.3.2016 Selänteen peruspalvelukuntayhtymän tiimi

Kirjoittajat:

Kaisa Alamäki, yleislääket.EL.  Sointu Karjalainen-Känsälä, vast.farm.
Pirjo Humaloja, vast.farm. Tarja Iso-junno, prov.
Anu Ojalehto-Repo, sh.  Sisko Varvelin, sh.

Matti Möttösen ikääntyessä hänen elimistönsä toiminta muuttuu: esimerkiksi aineenvaihdunta hidastuu ja munuaisten toiminta heikkenee. Näiden tekijöiden vuoksi Möttönen on erityisen herkkä sairauksiensa takia hänellä käytössä olevien lääkkeiden haittavaikutuksille sekä eri lääkkeiden yhteisvaikutuksille. Ajantasaisella lääkityslistalla voidaan parantaa herra Möttösen turvallisen lääkehoidon toteutumista.

Tulevaisuudessa Möttönen ei saa enää paperista reseptiä

Paperireseptit ovat jäämässä pois käytöstä eikä Matti Möttösellä ole kaikista lääkkeistä aina mukanaan kirjallista potilasohjetta. Reseptitietokeskuksesta ei saa luotettavaa tietoa Möttösen käytössä olevasta lääkityksestä, sillä siellä voi esimerkiksi olla lääkkeitä, jotka eivät ole enää käytössä tai samasta lääkkeestä on määrätty eri kauppanimellä olevia rinnakkaisvalmisteita. Möttösen käytössä olevien lääkkeiden annostukset ovat voineet muuttua vuosien varrella.

Suomessa ei ole vielä valtakunnallista lääkityslistaa, joka kokoaisi Möttösen lääkitystiedot automaattisesti yhteen. Tämän vuoksi on tärkeää, että hänellä on mukanaan uusin, ajantasainen ja tarkistettu lääkityslista asioidessaan terveydenhuollossa tai apteekissa.

Matti Möttösen lääkityslistan tarkistaminen

Lääkityslistojen tarkistaminen ajan tasalle ja niiden pitäminen ajan tasalla on jokaisen terveydenhuollon ammattilaisen tehtävä. Lääkityslistan tarkistamisen yhteydessä Matti Möttöseltä kysytään käytössä olevat lääkkeet annostuksineen ja ottoajankohtineen sekä merkitään puuttuvat lääkitystiedot lääkityslistalle.

Möttöseltä kysytään myös itsehoitolääkkeet ja ravintolisät, esimerkiksi omega-valmisteet.

Lääkityslistan ajantasaisuuden tarkistamisen yhteydessä Möttöstä ohjataan pitämään aina ajantasainen lääkityslista mukanaan, koska sillä luodaan edellytykset turvalliselle, tehokkaalle ja tarkoituksenmukaiselle lääkehoidolle.

Lääkehoitoon sitoutuminen

Herra Möttöselle kerrotaan, että lääkehoidolla ei voida saavuttaa parasta mahdollista hyötyä, ellei hän ole sitoutunut siihen itse. Arvioiden mukaan noin kolmannes sairaalahoitojaksoista johtuu heikosta sitoutumisesta lääkehoitoon. Sitoutumista parantamalla voitaisiin vähentää terveydenhuollon menoja sekä suorien että epäsuorien säästöjen kautta.                                                     

Jos Möttösellä on huoli lääkityksestään, hänet ohjataan lääkityksen tarkistukseen farmasian ammattilaisen tai sairaanhoitajan vastaanotolle.

Vastaanotolla Möttöselle selvitetään, miksi lääkkeet ovat käytössä, miten niitä käytetään, mitä yhteis- ja haittavaikutuksia hänellä käytössä olevilla lääkkeillä saattaa olla ja milloin on tarkoituksenmukaista ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon. Jos Möttösen lääkehoitoon liittyvät huolet eivät väisty farmasian ammattilaisen tai sairaanhoitajan vastaanotollakaan, voidaan hänelle järjestää moniammatillinen vastaanotto.

Loppu hyvin, kaikki hyvin

Lääkehoito on nyt ajan tasalla. Möttönen sekä häntä hoitavat terveydenhuollon ammattilaiset tietävät, mitä lääkkeitä Möttönen todellisuudessa käyttää ja miten hän niitä käyttää.                                                                                            

Herra Möttönen on saanut tarvitsemaansa tietoa lääkehoidostaan. Hän pitää nyt aina ajantasaista, tarkistettua ja uusinta lääkityslistaa mukanaan.

Kommentit (1)

Lisää kommentti
" 70+ " 16.3.2016 5:15 1
Myös käytännössä on toteuduttava nämä esiintuodut tärkeät asiat ja erityisesti
ihan jokaisen ikäihmisen kohdalla.