Sisältöjulkaisija

null Onko lääkityslistasi ajantasainen?

Onko lääkityslistasi ajantasainen?

30.1.2017 Pia Pyrhönen, osastofarmaseutti, Hyvinkään sairaalan päivystys

Lääkityslistojen selvittely on arkipäivää terveydenhuollon eri toimipisteissä, sillä valitettavan usein potilastietojärjestelmään kirjatut lääkitystiedot eivät ole ajan tasalla potilaan saapuessa sairaalaan. Lääkärien, hoitajien ja farmaseuttien työaikaa kuluu lukemattomia tunteja salapoliisityöltä tuntuvaan selvittelyyn. Haasteita ajantasaisen lääkitystiedon selvittämiseen luovat esimerkiksi erilaiset potilastietojärjestelmät, sähköisten reseptien (eReseptien) rinnalla olevat paperiset reseptit, erilaiset lääkityslistat, potilaan tietämättömyys omista lääkkeistään sekä käynnit useilla eri lääkäreillä.

Miten lääkityslistoja selvitellään?

Keinot ovat onneksi monet: Kysytään potilaalta itseltään. Soitetaan omaiselle tai kotisairaanhoitajalle. Katsotaan eReseptit ja edellisen hoitotahon kirjaamat tiedot. Tutkitaan mahdollisesti mukana olevat lääkityslistat, paperiset reseptit sekä dosetti. Useita tietolähteitä hyödyntämällä saadaan luotettavin kuva potilaan kokonaislääkityksestä.

Muistatko käytössäsi olevat lääkkeet?

Herra potilas joutui päivystykseen. Häneltä kyseltiin käytössä olevat lääkkeet, jotka hän osasikin kertoa hyvin yhtä lääkettä lukuun ottamatta. Hän muisteli verenpainelääkkeensä vahvuudeksi 5 milligrammaa. Asia tarkistettiin vielä eResepteistä ja vaimolta. Huomattiin, että herran verenpainelääke oli muutettu jo reilu vuosi sitten yhdistelmävalmisteeksi, jossa lisänä oli nesteenpoistolääkettä.

Sairaalaan joutuessaan päällimmäisenä ajatuksena useimmilla on sen hetkinen sairaus. Tällöin oman lääkityslistan muistaminen ei välttämättä heti onnistu. Ihmisen muisti kun on kovin rajallinen ja helposti sinne jää asioita, jotka ovat vuosia toistuneet samoina. Aiemmin käytössä ollut lääkkeen vahvuus voi muistua mieleen, vaikka se olisi muutettu toiseksi jo useita kuukausia sitten. Lääkäri on myös voinut vaihtaa lääkkeen yhdistelmävalmisteeksi, jossa on kahta tai useampaa vaikuttavaa ainetta.

Entä ovatko mukana olevat lääkityslistat ajan tasalla?

Eräs vanhempi rouva oli ojentanut lääkärille listan käyttämistään lääkkeistä. Onneksi listassa oli tulostuspäivämäärä, sillä lista oli jo kaksi vuotta vanha. Jos lääkkeet olisi jaettu listan mukaisesti, ei rouva olisi saanut tarvitsemiaan diabetes- ja verenpainelääkkeitä. Terveyskeskuksen ja eReseptien tiedot sekä soitto omaiselle takasivat, että lääkityslista saatiin asianmukaiseksi. Tässä tapauksessa näitä kaikkia tietolähteitä tarvittiin.

Myös ammattilaisille voi sattua inhimillisiä erehdyksiä. Vaikka mukana oleva lääkityslista olisi toisesta hoitopaikasta, pitää se aina ajatuksella tarkistaa. Usein kannattaa myös käyttää muitakin keinoja lääkitysten selvittelyyn. Näppäilyvirheet tai erehdyksessä mukaan annettu vanha lääkityslista voivat johtaa siihen, että potilas saa lääkkeensä väärin.

Onko sairaalan lääkityslista ajan tasalla?

Sairaalan tiedoissa voi olla kuukausien tai jopa vuosien takainen lääkityslista. Erään Alzheimerin tautia sairastavan rouvan lääkityslista saatiin omaisen avun ja eReseptitietojen turvin ajan tasalle. Hänen lääkitykseensä oli vuoden aikana tullut useita muutoksia: kahden lääkkeen annostus oli erilainen kuin aiemmin, yksi lääke oli vaihdettu toiseksi yhteensopimattomuuden vuoksi ja kaksi silmänpainetippaa oli aloitettu. Lisäksi rouvalla oli käytössä muutama vitamiini ja itsehoitolääke, joita ei sairaalan lääkityslistalla näkynyt.

Oikea lääkityslista – yksi onnistuneen hoidon kulmakivistä

Jotta lääkäri voi tehdä oikeita hoitopäätöksiä, potilaan käyttämät lääkkeet tulee olla tiedossa. Jokaisella lääkkeitä käyttävällä on hyvä olla olemassa kirjallinen lääkityslista, jossa on mainittu sekä lääkärin määräämät lääkkeet että muut käytössä olevat valmisteet (itsehoitolääkkeet, luontaistuotteet, ravintolisät ja rohdosvalmisteet).

Lääkityslistan ylläpito vaatii aktiivisuutta sekä henkilöltä itseltään että kaikilta hänen hoitoonsa osallistuvilta terveydenhuollon ammattilaisilta.

Kommentit (1)

Lisää kommentti
kipukroonikko 20.2.2017 19:33 1
Ihminen on käynyt Kuussa, netistä voi katsoa Linnunrataa, mutta Omakanta on mahdoton saada toimivaksi, vaikka joka paikkaan antaisi luvan tietojen jakamiseen? Ei todellakaan aina edes kipukroonikolla ole matkassa lääkelistaa printattuna. Huolemme on yhteinen, ja kiitos teille, jotka parhaanne teette.