Sisältöjulkaisija

null Tavoitteena hoitoon sitoutunut potilas

Tavoitteena hoitoon sitoutunut potilas

19.3.2015 Ylijohtaja, lääkealan kehittämis- ja turvallisuuskeskus Fimea Sinikka Rajaniemi

Väestön ikääntymisen ja sairastavuuden lisääntymisen myötä lääkkeitä käytetään aikaisempaa enemmän. Parhaimmillaan lääkehoito parantaa elämänlaatua ja toimintakykyä, mutta erityisesti useita lääkkeitä käyttävillä myös lääkehaitat ovat mahdollisia.

Lääkehoidon päivän näkökulmia -palstalla julkaistuissa kirjoituksissa korostuu kolme teemaa: potilaan oman aktiivisen roolin merkitys lääkehoidon toteutumisen onnistumisessa, moniammatillinen yhteistyö sekä potilaan kokonaisvaltainen hoito.

Seuraa lääkehoitosi onnistumista

Potilaan rooli lääkehoidon onnistumisessa on keskeinen. Oman lääkityksen toivottuja vaikutuksia on hyvä tunnistaa. On myös tärkeää seurata, aiheuttaako lääkehoito mahdollisia haitta- ja yhteisvaikutuksia tai muita arkea hankaloittavia ongelmia. Näistä vaikutuksista ja lääkitysongelmaepäilyistä on syytä aktiivisesti kertoa terveydenhuollon ammattilaisille ja kysyä omasta lääkehoidostaan epäselväksi jääneitä asioita.

Lääkehoidon seurannassa keskeistä on ylläpitää ajantasaista lääkityslistaa. Valitettavasti tällä hetkellä terveydenhuollossa käytössä olevat potilastietojärjestelmät eivät aina ”keskustele” keskenään eli tieto käyttämistäsi lääkkeistä ei kulje välttämättä esimerkiksi oman terveyskeskuksen ja sairaalan välillä. Siksi ajantasaista lääkelistaa kannattaa ylläpitää toistaiseksi itse.

Terveyskeskuksesta tai apteekista voi pyytää tulosteen käytössä olevista lääkkeistä. Tuloste kannattaa käydä tarkasti läpi ja kysyä, mikäli jokin listalla oleva lääke ei ole tuttu tai sinulla käytössä. Listaan kannattaa vielä itse täydentää käytössä olevat itsehoitolääkkeet ja ravintolisät, sillä nekin voivat aiheuttaa yhteisvaikutuksia. Internetistä löytyy myös itse täytettäviä sähköisiä lääkekortteja.

Ajantasaisen lääkityslistan ylläpitäminen ja näyttäminen joka kerta lääkärillä ja apteekissa asioidessa on potilaan parhain keino edistää omaa lääkitysturvallisuutta.

Moniammatillista yhteistyötä potilaan parhaaksi

Fimea on rakentanut vuoden 2012 alusta alkaen moniammatillista verkostoa, jonka tavoitteena on kehittää hyviä käytännön toimintamalleja järkevän lääkehoidon edistämiseksi. Toimintamallit palvelevat erityisesti iäkkäitä, joilla on useita sairauksia ja vaikeuksia hallita hoitoaan.

Moniammatillisen toiminnan tarkoituksena on varmistaa potilaan onnistunut lääkehoito kokonaisvaltaisesti. Lääkäri vastaa potilaan hoidosta ja siihen liittyvien lääkkeiden määräämisestä. Sairaanhoitajien ja muiden hoitajien työpanosta tarvitaan yhä enemmän lääkehoidon vaikutusten seurannassa. Hoitajien antama palaute potilaan lääkehoidon onnistumisesta lisää merkittävästi lääkitysturvallisuutta. Myös lääkealan ammattilaisten, farmaseuttien ja proviisorien, osaamisen hyödyntäminen hoitotiimissä edistää järkevää lääkehoitoa.

Potilaan kokonaisvaltainen huomioiminen

Iäkkäillä epätarkoituksenmukainen lääkehoito ja sen ongelmat kiteytyvät siihen, että terveydenhuolto ja hoitokäytännöt eivät tue riittävästi potilaan kokonaisvaltaista hoitoa. Usein vastuu potilaan hoidosta pirstaloituu erikoisaloittain, eikä kellään ole kokonaisvastuuta. Myöskään potilastietojärjestelmät eivät tue kokonaisvaltaista hoitoa, joten potilaiden näissä näkökulmia -teksteissäkin kuvaama lääkehoidon kokonaisvastuun puuttuminen on valitettavan yleistä.

Onneksi tekniikka kehittyy ja valtakunnallisen Kanta Tiedonhallintapalvelun myötä potilaiden lääkitystiedon siirtyminen hoitopaikasta toiseen tulee muutaman vuoden aikajänteellä paranemaan. Terveydenhuollon ammattilaisilla on tärkeä rooli tukea potilaan kokonaisvaltaista hoitoa ja aktiivisesti tarkastaa potilailta, ovatko lääkehoitojen tavoitteet saavutettu:
• Tehoaako lääke toivotulla tavalla?
• Kuinka lääkettä on otettu?
• Onko lääkityksessä ollut ongelmia?
• Koska lääkkeen käyttäjä on viimeksi käynyt lääkärin tai hoitajan seurantakäynnillä ja milloin seurantamittauksia on tehty?

Valmistauduthan potilaana vastaamaan näihin kysymyksiin!
Antoisaa Lääkehoidon päivää 2015!
 

päivitetty 16.10.2015

Kommentit (0)

Lisää kommentti
Ei kommentteja vielä.