Sisältöjulkaisija

null Terveysteknologiasta apu lääkityslistojen sekamelskaan

Terveysteknologiasta apu lääkityslistojen sekamelskaan

8.1.2016 Tanja Kivinummi, FaT, LHKA, farmakologinen asiantuntija, DRA Consulting Oy

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisi äskettäin Tiedä ja toimi ‑kortit lääkäreille, hoitohenkilöstölle, omaishoitajille ja iäkkäille. Niiden avulla voidaan arvioida ja ehkäistä iäkkäiden kaatumisvaaraa. Hyvä näin. Kaatuilu ei ole normaalia ikääntymistä, ja valitettavan usein syy kaatumisiin löytyy epäsopivasta lääkityksestä.

Kokonaislääkitys pitäisi tarkistaa säännöllisin väliajoin ja vähintään kerran vuodessa. Näin varmistetaan, ovatko kaikki lääkkeet edelleen tarpeellisia ja onko annostus kohdallaan. Tämä ei onnistu ilman ajantasaista lääkityslistaa.

Monilääkitys on iäkkäillä erittäin tavallista ja lääkitysongelmat yleisiä, koska ikääntyminen muuttaa elimistön koostumusta ja toimintaa ja siten lääkkeiden vaikutuksia. Iäkkään ajantasainen lääkityslista ei ole kenenkään tiedossa eikä lääkehoidon kokonaisuutta ole tarkistettu.

Lääkehoidon arviointien kehittäminen myös hallituksen tavoitteena

Hallitusohjelmassa lääkehoidon kokonaisarviointi on mainittu osana ikäihmisten koti- ja omaishoidon kehittämiseen tavoittelevaa kärkihanketta. Tämä hoitajan, lääkärin ja farmasian asiantuntijan moniammatillisessa yhteistyössä tekemä arviointi onkin oivallinen tapa saavuttaa tehokas, turvallinen ja tarkoituksenmukainen lääkehoito.

Lääkehoidon arviointi tuo kustannushyötyjä, kun turhat ja väärät lääkitykset voidaan purkaa. SOTE-uudistusten säästöpaineissa kustannuksia voidaan alentaa ja tehokkuutta parantaa kehittämällä lisää sähköisiä työkaluja vanhusten lääkeasioiden parissa työtä tekeville.

Sähköisiä työkaluja on jo tarjolla

Erilaisia sähköisiä työkaluja lääkehoidon järkeistämiseen on jo olemassa. Tieto on kehittänyt mobiiliratkaisun, joka korvaa tulostetut lääkelistat ja mahdollistaa kotihoidossa olevien potilaiden reaaliaikaisen lääketiedon. RAIsoft.net ‑ohjelmistossa on lisäosa, joka seuloo monilääkityt potilaat ja hälyttää epäsopivista ja päällekkäisistä lääkkeistä sekä ohjaa korjaamaan lääkitystä. Jopa teleoperaattori Sonera on ilmoittanut lähtevänsä mukaan terveydenhuollon digitalisaatioon.

Lisää teknologiaa kuitenkin tarvitaan. Suomi on maailman kärkimaita erilaisten teknologisten sovellusten, kuten kännykkäpelien kehittämisessä. Kun tämä osaaminen saadaan ohjastettua terveydenhuollon tarpeisiin, valtakunnallinen lääkityslista on vain ajan kysymys.

Kommentit (0)

Lisää kommentti
Ei kommentteja vielä.