Sisältöjulkaisija

null Varmista lääkehoitosi turvallisuus!

Varmista lääkehoitosi turvallisuus!

16.11.2015 Anna-Riia Holmström, Proviisori, Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry

Lääkkeisiin ja lääkehoitoihin liittyvä turvallisuus on tärkeä osa potilasturvallisuutta. Lääkkeiden käyttäjän näkökulmasta turvallinen lääkehoito tarkoittaa sitä, että käyttäjälle ei aiheudu lääkehoidosta haittaa.

Vaikka lääkkeet ovat tehokkaita ja turvallisia oikein käytettyinä, niihin voi liittyä riskejä, esimerkiksi vääränlaisesta käytöstä johtuen. On ensiarvoisen tärkeää, että lääkkeiden käyttäjä tuntee lääkehoitonsa ja osallistuu aktiivisesti sen turvallisuuden varmistamiseen yhdessä lääkärin ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Tunne lääkkeesi ja lääkehoitosi riskikohdat

Suomessa on pitkään kannettu huolta siitä, että lääkkeiden käyttäjien tulisi tietää enemmän lääkehoidostaan. Kaikki lääkkeiden käyttäjät eivät välttämättä osaa kertoa mitä lääkkeitä heillä on käytössään ja miksi. Tämä on suuri riski lääkehoidon turvallisuuden kannalta.   

Jotta lääkehoitosi voi onnistua parhaalla mahdollisella tavalla, tulisi sinulla olla riittävästi tietoa lääkkeistäsi. Sinun olisi hyvä tietää mihin jokainen käyttämäsi lääke on tarkoitettu, sekä milloin, miten ja kuinka kauan sitä käytetään. Tällöin sinulla on myös paremmat lähtökohdat puuttua tilanteeseen ja kysyä lisäapua, jos jokin ei lääkehoidon kannalta etene suunnitellusti.

Sinun olisi myös hyvä tunnistaa oman lääkehoitosi mahdolliset riskikohdat, joissa voi tapahtua virheitä. Tällaisia ovat esimerkiksi lääkkeen annostelu kerran viikossa, joka voi vahingossa vaihtua annosteluksi kerran päivässä.

Ilmaise huolesi

Aktiivinen ja valveutunut lääkkeiden käyttäjä on tärkeä lääkehoidon turvallisuuden varmistaja. Hän on oman hoitonsa paras asiantuntija ja tarkkailija. Jos huomaat lääkityksessäsi jotain erikoista, esimerkiksi lääkepakkauksen muuttumisen vaikka muutoksista ei ole ollut puhetta lääkärin kanssa, olisi sinun hyvä varmistaa asia viipymättä apteekista tai lääkäriltä.

Lääkehoidon turvallisuuden varmistaminen perustuu avoimuuteen. On tärkeää, että et vähättele omia epäilyksiäsi ja kysymyksiäsi, vaan kerrot avoimesti mieltäsi askarruttavat huolet joko lääkärille, hoitajalle tai apteekin henkilökunnalle. Näin voidaan varmistaa, että lääkehoitosi toteutuu suunnitellusti, eikä virheitä tapahdu. On hyvä kuitenkin muistaa, että viimekäden vastuu hoidon turvallisuudesta on aina lääkärillä.

Lääkityslista kuntoon!

Ajantasainen lääkityslista on hyvä tapa ylläpitää omia lääkitystietoja. Voit kirjoittaa listan lääkkeistäsi esimerkiksi paperille ja ylläpitää listaa itse. Lista auttaa sinua seuraamaan oman lääkehoitosi turvallista toteutumista. Lääkityslista auttaa myös huomaamaan mahdollisia vaaratilanteita, jos esimerkiksi käytössäsi olevat lääkkeet eivät vastaakaan oman lääkityslistasi tietoja.

Lääkityslistan pitäminen mukana lääkärin vastaanotolla ja apteekissa varmistaa sen, että terveydenhuollon ammattilaisilla on aina ajantasainen tieto sen hetkisistä käyttämistäsi lääkkeistä. Näin voidaan ehkäistä yhteen sopimattomia lääkeyhdistelmiä sekä tilanteita, joissa sinulle määrätään lääke, joka sinulla on jo käytössäsi. Tällainen tilanne voi tulla eteen esimerkiksi vaihtokelpoisten lääkkeiden ollessa kyseessä, jolloin samaa vaikuttavaa lääkeainetta sisältäviä lääkkeitä on eri kauppanimillä.

päivitetty 24.11.2015

Kommentit (1)

Lisää kommentti
25.11.2015 22:21 1
Hyvä kirjoitus. Terveydenhuollon ammattilaiset määräävät lääkityksen, ohjaavat ja neuvovat sen käytössä. Apteekki toimittaa lääkkeen ja jälleen ohjaa ja neuvoo. Kuitenkin lääkkeen käyttäjä on se, joka lääkehoidon lopulta toteuttaa eli sen määrätyn ja toimitetun lääkkeen suuhunsa pistää. Ota siis lääkehoito myös omiin käsiisi ja pidä yllä listaa käyttämistäsi lääkkeistä. Sen avulla ammattilaisilla on paras mahdollinen tieto arvioidessaan lääkitystäsi ja vointiasi.
Tarja Pajunen, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL