Sisältöjulkaisija

null Yhteistyöllä lääkehoitojen laatua paremmaksi

Yhteistyöllä lääkehoitojen laatua paremmaksi

4.11.2015 Hanna Mäntylä, Sosiaali- ja terveysministeri

Lääkehoidon päivällä on jo perinteitä, sillä se järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2012. Olen iloinen, että perinne on jatkunut ja että voimme viettää jo neljättä Lääkehoidon päivää.

Tänä vuonna teemana on lääkehoidon kokonaisuuden hallinta laajasti sisältäen työssä mukana olevat tahot ja työkalut. Aihe on laaja ja samalla kertaa hyvin tärkeä. Jotta kokonaisuus olisi hallinnassa, on lääkehoidon eri osa-alueiden - mukaan luettuna lääkkeiden määrääminen, toimittaminen ja käyttö - toimittava moitteettomasti. Parhaiten tämä tapahtuu moniammatillisessa yhteistyössä niin, että potilas on itse aktiivisesti mukana toteuttamassa omaa hoitoansa. Lisäksi työkalujen on toimittava moitteettomasti ja eri osapuolien on vielä osattava hyödyntää niitä optimaalisesti.

Lääkehoitojen laatuun kiinnitetään huomiota myös rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelmassa, joka laaditaan tämän hallituskauden aikana. Ohjelman tarkoituksena on parantaa potilaan kokonaisvaltaisen hoidon toteutumista, parantaa ihmisten toimintakykyä sekä luoda edellytykset kustannustehokkaalle lääkehoidolle niin potilaan kuin yhteiskunnan näkökulmasta.

Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman päätavoite on parantaa käytäntöjä. Tähän pyritään muun muassa tunnistamalla nykyisiä ongelmia ja laatimalla niihin selkeitä ratkaisuehdotuksia. Yleisinä tavoitteina on parantaa lääkehoitojen laatua, lisätä lääkehoitojen kustannustehokkuutta ja lisätä kansalaisten hyvinvointia.  

Kutsun kaikki Lääkehoidon päivää toteuttavat ja päivään osallistuvat mukaan tähän työhön.  Lääkehoitojen laadun parantaminen on meidän kaikkien asia ja yhteistyöllä onnistumme siinä parhaiten.  

päivitetty 2.12.2015

Kommentit (0)

Lisää kommentti
Ei kommentteja vielä.