Tule mukaan tekemään Lääkehoidon päivää vuonna 2019!

  • Lääkehoidon päivä on lääkkeiden käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteinen valtakunnallinen teemapäivä, joka järjestetään vuosittain
  • Seuraavan teemapäivän aiheena on ”Tunnetko lääkehoitosi tavoitteet?”. Päivä järjestetään 21.3.2019.
  • Fimea koordinoi päivän järjestelyjä yhdessä valtakunnallisen projekti- ja suunnitteluryhmän kanssa. Päivän varsinaisesta toteutuksesta vastaavat paikalliset toimijat ympäri Suomen.

Toteuttakaa omannäköisenne Lääkehoidon päivä paikallisyhteisössänne. Teemapäivän toteuttajiksi toivotaan erityisesti terveyskeskuksia, potilasjärjestöjä ja apteekkeja. Katso myös valmiit tapahtumaideat.

Tavoitteena on:

  • Rohkaista lääkkeen käyttäjiä kysymään ja keskustelemaan aktiivisesti lääkehoidostaan terveydenhuollon ammattilaisten kanssa
  • Kannustaa lääkkeen käyttäjiä tekemään oman ajantasaisen lääkityslistansa, johon kirjataan reseptilääkkeiden lisäksi myös itsehoitolääkkeet ja ravintolisät sekä saadut rokotteet
  • Johdattaa luotettavan lääketiedon lähteille myös verkossa
  • Vähentää turhaa lääkehävikkiä ja lääkekorvausjärjestelmän kuormitusta

Toteutuksessa ja markkinoinnissa vain mielikuvitus on rajana ja yhteistyö voimaa. Lääkehoidon päivä voi näkyä teemapisteenä tai tietoiskuina, yleisöluentona tai esimerkiksi tietyn potilasryhmän lääkehoidon erityistä tarkempana seurantana. Tärkeintä on herättää keskustelua päivän teemasta. Paikallinen tapahtuma voi olla suunnattu lääkkeiden käyttäjille, alan opiskelijoille tai terveydenhuollon ammattilaisille.