Järjestäjille etusivu

Tule mukaan tekemään Lääkehoidon päivää 2020!

 

  • Lääkehoidon päivä on lääkkeiden käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteinen valtakunnallinen teemapäivä, joka järjestetään vuosittain
  • Seuraavan teemapäivän aiheena on ”Lääkehoito hallussa?”. Päivä järjestetään 12.3.2020.
  • Fimea koordinoi päivän järjestelyjä yhdessä valtakunnallisen projekti- ja suunnitteluryhmän kanssa. Päivän varsinaisesta toteutuksesta vastaavat paikalliset toimijat ympäri Suomen.

Toteuttakaa omannäköisenne Lääkehoidon päivä paikallisyhteisössänne. Teemapäivän toteuttajiksi toivotaan erityisesti terveyskeskuksia, potilasjärjestöjä ja apteekkeja. Paikallinen tapahtuma voi olla suunnattu lääkkeiden käyttäjille, alan opiskelijoille tai terveydenhuollon ammattilaisille. Katso myös valmiit tapahtumaideat.

Tavoitteena on:

  • Rohkaista lääkkeen käyttäjiä kysymään ja keskustelemaan aktiivisesti lääkehoidostaan terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, erityisesti lääkehoitonsa tavoitteista
  • Aktivoida lääkkeiden käyttäjiä tunnistamaan ja seuraamaan lääkehoitojensa toivottuja vaikutuksia ja toisaalta mahdollisia haitta- ja yhteisvaikutuksia.
  • Kannustaa lääkkeen käyttäjiä tekemään oman ajantasaisen lääkityslistansa, johon kirjataan reseptilääkkeiden lisäksi myös itsehoitolääkkeet ja ravintolisät sekä saadut rokotteet
  • Kannustaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia varmistamaan, että lääkkeiden käyttäjät ymmärtävät lääkehoitonsa tavoitteet
  • Aktivoida sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia tarkistamaan lääkkeiden käyttäjiltä lääkehoitojen tavoitteiden saavuttamista sekä tekemään lääkityslistaa ja sen merkitystä tunnetuksi lääkkeiden käyttäjille