Materiaalia teemapäivän järjestämiseen

Materiaalia teemapäivän järjestämiseen

Lähde mukaan järjestämään Lääkehoidon päivän tapahtumaa! Tältä sivulta löydät valmiit sähköiset perusmateriaalit tapahtuman järjestämiseen. Lääkehoidon päivän 2020 materiaalit päivitetään sivuille marraskuussa 2019.
 

Järjestäjä Lääkehoidon päivä 2019 -esite
Esitteessä on keskeiset tiedot Lääkehoidon päivän tapahtumien järjestäjille. Mukana on myös painokelpoinen tiedosto esitteen painattamista varten.
 

Sähköinen kampanjapaketti 2019

Tapahtumajulisteet
Hyödynnä tapahtumajulisteita tapahtumasi markkinoinnissa! Tapahtumajulisteita on kolmea erilaista kahdessa eri koossa.

Lääkityslista ja -kortti
Täytä A4-kokoista lääkityslistaa yhdessä asiakkaan kanssa ja tulosta se lopuksi hänelle mukaan. Kooltaan pienemmästä lääkityskortista on saatavilla painokelpoinen tiedosto mahdollisia omia painotyötilauksia varten.

Valmiit päivitykset sosiaaliseen mediaan Lääkehoidon päivän ydinviesteistä 

Verkkobanneri
Lääkehoidon päivän verkkobannerin voit liittää organisaatiosi verkkosivuille jo hyvissä ajoin viestimään lähestyvästä Lääkehoidon päivästä.

Valmiit PowerPoint-esitykset
Valmiit PowerPoint -esitykset ovat vapaasti muokattavissa ja hyödynnettävissä. Mikä on Lääkehoidon päivä? -yleisesitystä voit hyödyntää Lääkehoidon päivästä kertoessasi, esimerkiksi henkilökunnallesi tai sähköisissä infonäytöissä. Lääkityslistan käyttö -, Luotettavia lääketiedon lähteitä - ja Sairauksien lääkehoidoista -esitykset ovat hyödynnettävissä tapahtumassasi, esimerkiksi luentomateriaalina.

Ajantasainen lääkityslista -video

Ajantasainen lääkityslista mp4 -tiedosto

Lääkehoidon päivän logot