Materiaalia teemapäivän järjestämiseen

Materiaalia teemapäivän järjestämiseen

Lähde mukaan järjestämään Lääkehoidon päivän tapahtumaa! Tältä sivulta löydät valmiit sähköiset perusmateriaalit tapahtuman järjestämiseen.

Toimi näin! -somekuva
Kuvassa on keskeiset tiedot Lääkehoidon päivän tapahtumien järjestäjille. Kuvan avulla voit kannustaa myös sidosryhmiäsi lähtemään mukaan Lääkehoidon päivän tapahtumajärjestäjiksi.

Sähköinen kampanjapaketti 2020

Tapahtumajulisteet
Hyödynnä tapahtumajulistetta tapahtumasi markkinoinnissa! Tapahtumajuliste on saatavilla koossa A4 ja A3.

Lääkityslista ja -kortti
Täytä A4-kokoista lääkityslistaa yhdessä asiakkaan kanssa ja tulosta se lopuksi hänelle mukaan. Kooltaan pienemmästä lääkityskortista on saatavilla painokelpoinen tiedosto mahdollisia omia painotyötilauksia varten.

Selkokielinen Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon -opas
Opas kertoo lääkkeiden oikeasta ja turvallisesta käytöstä lääkehoidon onnistumiseksi. Se on suunnattu lääkkeiden käyttäjille. Voit painattaa opasta omakustanteisesti jaettavaksi esimerkiksi Lääkehoidon päivän tapahtumassasi tai voit jakaa sähköistä opasta esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa.

Lääkehoidon onnistumisen tarkistuslista LOTTA - 8 kysymystä lääkehoidostasi
Tarkistuslistan avulla lääkkeen käyttäjä voi itse varmistaa, että lääkehoidon toteutus on kunnossa. Tarkistuslista on tarkoitettu iäkkäille, yli 65-vuotiaille lääkkeiden käyttäjille. Listan voi täyttää iäkäs itse tai yhteistyössä läheisen kanssa. Mikäli tarkastuslistaa täytettäessä iäkkäälle herää lääkehoitoon liittyviä kysymyksiä, häntä ohjeistetaan keskustelemaan niistä apteekin henkilökunnan tai oman hoitoyksikön lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa. Voit tulostaa tarkistuslistoja ja täyttää niitä yhdessä iäkkäiden asiakkaiden kanssa tai jakaa niitä Lääkehoidon päivän tapahtumassa.

Valmiit päivitykset sosiaaliseen mediaan Lääkehoidon päivän ydinviesteistä

Valmiit PowerPoint-esitykset

Valmiit PowerPoint -esitykset ovat hyödynnettävissä sellaisenaan, oman esityksesi osana ja/tai ne ovat yhdistettävissä keskenään.

  • Mikä on Lääkehoidon päivä? -yleisesitystä voit hyödyntää Lääkehoidon päivästä kertoessasi, esimerkiksi henkilökunnallesi tai sähköisissä infonäytöissä.
  • Ajantasainen lääkityslista -, Luotettavia lääketiedon lähteitä - ja Sairauksien lääkehoidoista -esitykset ovat hyödynnettävissä tapahtumassasi, esimerkiksi luentomateriaalina.


Ajantasainen lääkityslista -video

Ajantasainen lääkityslista mp4 -tiedosto

Mukana Lääkehoidon päivässä logot

Lääkehoidon päivän logot