Vinkkejä teemapäivän järjestämiseen

Vinkkejä oman Lääkehoidon päivän järjestämiseen

  • Teemapäivän toteuttajana voi olla esimerkiksi terveyskeskus, sairaalan osasto tai poliklinikka, potilasyhdistys, oppilaitos tai apteekki – mielellään yhteistyössä toistensa kanssa!
  • Toteuttakaa omannäköisenne teemapäivä – keskeinen tavoite on edistää järkevää lääkehoitoa.
  • Paikallisia tapahtumia kannattaa järjestää koko viikon 11 ajan, vaikka varsinainen Lääkehoidon päivä on torstai 12.3.2020.
  • Teemapäivään ei kuulu lääkkeiden eikä palveluiden markkinointi.

 

Valmiit tapahtumapohjat

Tapahtumien markkinointi

Yhteistyössä on voimaa

Yksi Lääkehoidon päivän tavoitteista on lisätä paikallista yhteistyötä lääkkeiden käyttäjien parhaaksi. Ideoikaa tapahtumaa yhdessä paikkakunnan toimijoiden, kuten terveysasemien, apteekkien, potilasjärjestöjen ja terveydenhuollon koulutusyksiköiden kesken. Yhteistyöllä tapahtuma saa myös enemmän näkyvyyttä.

Verkostoja kannattaa hyödyntää lisäksi tapahtuman markkinoinnissa: terveysasemat voivat jakaa tietoa päivästä vastaanotoilla ja odotusauloissa, apteekit tavoittavat päivittäin merkittävän määrän lääkkeiden käyttäjiä ja potilasyhdistyksillä on tehokkaat viestintäkanavat jäseniinsä.

Kohderyhmänä kaikki lääkkeiden käyttäjät tai tietty potilasryhmä

Lääkehoidon päivän kohderyhmänä ovat kaikki lääkkeiden käyttäjät ja heidän omaisensa. Lääkehoidon tapahtuman voi halutessaan suunnata myös jollekin potilasryhmälle. Lääkityslistasta hyötyvät erityisesti ne, joilla on käytössään useita lääkkeitä samanaikaisesti (mm. iäkkäät ja monisairaat).

Onnistunut markkinointi takaa onnistuneen päivän

Lääkehoidon päivän tapahtuman markkinointi kannattaa suunnitella huolella ja hyvissä ajoin. Myös markkinoinnissa kannattaa olla luova: miten lääkkeiden käyttäjät tavoitetaan paikkakunnallanne parhaiten? Alla on muutamia ideoita mainostamiseen:

  • Lääkehoidon päivän valmiit materiaalit
  • Itse tuotettu materiaali
  • Lääkkeiden käyttäjien informointi paikallisessa apteekissa, terveysasemalla ja potilasjärjestöissä
  • Ilmoitustaulut ja TV-ruudut lähialueilla, terveysasemien ja apteekkien odotustiloissa
  • Paikallislehdet ja -radiot

Paikallismedioihin kannattaa ottaa yhteyttä hyvissä ajoin ennen varsinaista teemapäivää.