Järkevän lääkehoidon elementit

 

Työkalu lääkehoidon tavoitteiden seurantaan

Lääkehoidon tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttaa monenlaiset sekä potilaan että terveydenhuollon ammattilaisten toimintaan liittyvät asiat. Perustan luo se, että lääkehoidon kokonaisuus on hallinnassa. Lisäksi potilaan täytyy tietää jokaisen lääkkeensä käytön tarkoitus ja hoidon tavoitteet, jotta hän pystyy sitoutumaan hoitoonsa.

Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelmassa luotu ”Järkevän lääkehoidon elementit” on terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu muistilista huomioitavista asioista. Sitä voi hyödyntää lääkkeitä määrätessä ja toimittaessa, lääkehoidon kokonaisuuden arvioinnissa tai vaikkapa lääkehoitoja koskevissa perusopetustilanteissa.

Onko potilaalla olemassa hoito- tai asiakassuunnitelma?

Varmista, että lääkehoito on osa tätä kokonaisuutta.

Onko lääkityslistaan merkitty kokonaislääkitys ajantasainen?

Tarkista potilaan lääkityslista ja kannusta sen säännölliseen päivittämiseen. Huomioi myös muut mahdolliset valmisteet reseptilääkkeiden lisäksi.

Onko potilaalla turhia voimassa olevia reseptejä?

Varmista, että sähköiset reseptit ovat ajan tasalla ja että ne sisältävät kaiken olennaisen tiedon turvalliseen ja tarkoituksenmukaiseen lääkkeen toimittamiseen ja käyttöön. Mitätöi turhat reseptit.

Sopiiko lääke käytettäväksi potilaan muiden lääkkeiden kanssa?

Ota selvää potilaan lääkehoidon kokonaisuudesta. Kysy myös ilman reseptiä saatavista itsehoitolääkkeistä, rohdoksista ja ravintolisistä. Tarkista yhteisvaikutukset ja päällekkäisyydet.

Käyttääkö potilas lääkettä turvallisesti ja oikein?

Varmista, että potilas ymmärtää, miksi hän käyttää lääkettä ja mitä tapahtuu, jos lääkettä ei käytetä ohjeiden mukaisesti.

Tarvitseeko potilas varmasti tämän lääkkeen?

Varmista lääkkeen tarpeellisuus ja pohdi lääkkeettömän hoidon mahdollisuuksia.

Onko potilaalla erityistarpeita?

Huomioi ainakin lääkeaineallergiat, ikä, munuaisten ja maksan toimintataso sekä mahdollinen raskaus/imetys.

Onko lääkkeeseen varaa?

Huomioi lääkkeen hinta, korvattavuus ja hoidon kustannuksilla saavutettavat kliiniset vaikutukset niin potilaan kuin yhteiskunnankin kannalta.

Onko potilaalla tarvittava tieto lääkkeen haittavaikutuksista?

Kerro haittavaikutuksista ja niiden ehkäisystä. Kerro myös, miten tulee toimia, jos haittoja ilmenee.

Onko lääkehoidon tavoitteet saavutettu?

Selvitä, onko lääkkeellä ollut toivottu vaikutus vai onko sitä tarvetta tehostaa, vähentää tai vaihtaa.

Tietääkö potilas, kuka häntä hoitaa?

Varmista, että potilas tietää, kuka seuraa hänen lääkehoitonsa toteutumista ja keneen ottaa yhteyttä lääkehoitoon liittyvissä asioissa.