Sisältöjulkaisija

null Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman tavoitteena on saada potilaita osallistumaan lääkehoitoonsa

Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman tavoitteena on saada potilaita osallistumaan lääkehoitoonsa

16.3.2017 Ulla Närhi, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö

Rationaalinen eli järkevä lääkehoito on asia, jota kaikki tuntuvat kannattavan. Lääkehoitoja järkevöittämällä voitaisiin parantaa hoitotuloksia, joissakin tapauksissa parantaa elämänlaatua ja jopa saavuttaa kustannussäästöjä - näin ovat todenneet monet lääkärit, hoitajat, apteekkilaiset, potilaat, viranomaiset ja jopa poliitikot.

Lääkkeen määräämiseen, toimittamiseen ja käyttöön liittyviä tekijöitä pohditaan rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelmassa, joka hallitusohjelman mukaisesti laaditaan tämän hallituskauden aikana. Vuosien aikana erilaisia lääkehuoltoon ja lääkehoitoon liittyviä ohjelmia ja julistuksia on kuitenkin jo tehty pilvin pimein. Käytännössä matka ohjeistuksista käytäntöön on ollut - ja on edelleenkin - pitkä. Tuloksia voidaan lääkehoitojen järkevöittämisessäkin todennäköisesti saavuttaa vain monen eri tekijän summalla. Mikään yksittäinen keino, esimerkiksi lakimuutos tai ohjeistus, ei yksin vaikuta, vaan tulosten saamiseen tarvitaan monia tahoja, esimerkiksi lääkkeen määrääjiä, toimittajia ja käyttäjiä.

Tulossa väestökampanja lääkkeiden järkevästä käytöstä

Yksi tärkeä tavoite on lisätä ihmisten tietoisuutta siitä, mitä on järkevä lääkehoito ja mitä tunnuspiirteitä siihen sisältyy. Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa osana rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelmaa viestintäkampanjan, jossa viedään eteenpäin lääkehoitojen järkevöittämisen ilosanomaa. Vuosi 2017 on kampanjan suunnitteluaikaa. Vuonna 2018 varsinaisesti alkava kampanja on tarkoitettu ensisijaisesti väestölle, mutta terveydenhuollon ammattilaisia tullaan myös informoimaan etukäteen. Ammattilaisten tulee ainakin tietää mistä on kyse ja osata vastata potilaille kampanjan herättämiin kysymyksiin.  

Rationaalisen lääkehoidon tavoitteita

Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman suuri saavutus voisi olla, että lääkkeiden käyttäjät kiinnittäisivät enemmän huomiota siihen, mitä lääkkeitä ja miten he niitä käyttävät. Potilaat voisivat myös vaatia lääkäreiltä ja apteekkilaisilta yhä enemmän neuvoja lääkkeiden käytöstä ja vaikka koko lääkitysarsenaalin tarkistamista.   

Toinen suuri tavoite on, että jokaisella potilaalla olisi ajantasainen lääkityslista, josta kokonaislääkitys voitaisiin helposti tarkistaa. Lääkityslista voisi olla samanlainen mukana kuljetettava dokumentti kuin esimerkiksi sairausvakuutuskortti, mutta muitakin mahdollisuuksia on. Katso esimerkiksi www.omalista.fi tai www.laakekortti.fi.  

Jos nämä kaksi tavoitetta toteutuisivat, olisi iso osa toimeenpano-ohjelman tavoitteista saavutettu. Sen jälkeen - tai oikeastaan samanaikaisesti - meitä ovat jo odottamassa seuraavat haasteet: miten rationaalinen lääkehoito toteutuu uusilla sote-alueilla ja miten tulevat maakunnat voisivat säästää kustannuksia lääkehoitoja järkevöittämällä. Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelma ei siis rajoitu tähän hallituskauteen, vaan työtä riittää taatusti myös sen jälkeen.

Kommentit (0)

Lisää kommentti
Ei kommentteja vielä.