Uutisarkisto

 • 26.2.2016 Riikka Pakarinen, proviisori, Heinäveden apteekki   (0)
  Lääkehoidon kokonaisuuden hallintaan tarvitaan luotettava lääkäri, huolta pitävä hoitohenkilökunta ja asiakasta auttava apteekki. Kaiken keskipisteenä on kuitenkin lääkkeen käyttäjä, joka omalla tarkkuudellaan ja motivaatiollaan viime kädessä vastaa lääkityksensä onnistumisesta. Haasteena sähköiset ...
 • 22.2.2016 Lotta Tyynismaa, asiantuntijaproviisori, HUS-Apteekki; tohtorikoulutettava, sairaala- ja terveyskeskusfarmasian erikoistumiskoulutus, Helsingin yliopisto   (1)
  Iäkkäiden sairaalahoitojaksoista jopa 10–30 % on yhteydessä lääkitysongelmiin. Alla kuvatussa kolmessa tilanteessa ajantasainen ja tarkistettu lääkitystieto on ollut merkittävässä roolissa iäkkäiden päivystyspotilaiden hoidossa. Varfariinin käyttäjien on muistettava aina varmistaa myös itsehoitolää ...
 • 19.2.2016 Sari Sarkomaa, kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen, Sote-parlamentaarisen seurantaryhmän jäsen   (0)
  Valtion talouden tasapainottamistalkoissa kestävimmät tulokset ja aidot säästöt löytyvät rakenteita ja toimintatapoja uudistamalla. Olin tyytyväinen, että saimme hallitusneuvotteluissa sovittua tavoitteesta toteuttaa rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman. Kirjasimme myös tavoitteeksi s ...
 • 15.2.2016 Gun-Lis Wollsten, vt. Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö   (1)
  Ikääntyneen väestönosan kasvu on voimakasta. Sodan jälkeen syntyneet suuret ikäluokat ovat tulleet varhaiseen eläkeikään. Eläkeläisten määrä lisääntyy jatkossa edelleen. Koko ikääntyneen väestönosan koko kasvaa vielä seuraavat 10–15 vuotta. Samaan aikaan suurimmat ikäluokat vanhenevat ja sairastavuu ...
 • 5.2.2016 Samuli Rautavirta, farmaseutti   (0)
  Apteekkifarmaseuttina tyypillinen työpäiväni koostuu lääkkeiden toimittamisesta niin resepti- kuin itsehoitopuolella sekä niiden oikeaan ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön ohjaavasta neuvonnasta. Törmään työssäni päivittäin erilaisiin lääkehoitoihin liittyviin haasteisiin. Keskeinen tehtäväni onkin l ...
1 2 3 4 5