Uutisarkisto

 • 22.1.2016 Päivi Koivuranta-Vaara, LKT, hallintoylilääkäri Suomen Kuntaliitto ry   (0)
  Väestön ikääntymiseen liittyy pitkäaikaisen monisairastavuuden lisääntyminen. Toisaalta ikäihmisten toimintakyky ja mahdollisuus elää omassa kodissaan on jatkuvasti parantunut. Keskeinen tekijä sairauksien oireiden ja seurausten hallinnassa ja paremman elämänlaadun turvaamisessa on asianmukainen hoi ...
 • 8.1.2016 Tanja Kivinummi, FaT, LHKA, farmakologinen asiantuntija, DRA Consulting Oy   (0)
  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisi äskettäin Tiedä ja toimi ‑kortit lääkäreille, hoitohenkilöstölle, omaishoitajille ja iäkkäille. Niiden avulla voidaan arvioida ja ehkäistä iäkkäiden kaatumisvaaraa. Hyvä näin. Kaatuilu ei ole normaalia ikääntymistä, ja valitettavan usein syy kaatumisiin löyt ...
 • 17.12.2015 Birgitta Kuosmanen, aikuisterveysneuvonnan sairaanhoitaja, sydänhoitaja, sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyys, Lohjan terveyskeskus & Päivi Juselius, diabeteshoitaja, sairaanhoitaja YAMK, sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyys, Lohjan terveyskeskus   (0)
  Lääkityslistan kysyminen arkipäivää Vain harvalla potilaalla on hyvä käsitys omasta lääkehoidostaan: usein muistetaan, kuinka monta lääkettä aamulla ja illalla menee. Kuitenkaan tarkkaa tietoa siitä, mikä lääke on nimeltään tai miten se vaikuttaa, ei aina ole. Lääkityslista voi myös olla hyvinkin s ...
 • 8.12.2015 Piia Siitonen, proviisori, nuorempi tutkija, Itä-Suomen yliopisto, farmasian laitos   (0)
  ”Lapsemme käy koulua henkensä kaupalla – edes terveydenhoitaja ei anna ensiapupistosta vaikka lapsemme olisi tajuton”, ”Opettaja ei lääkitse”. Näitä otsikoita olemme saaneet lukea eri medioissa. Aihe herättää tunteita ja runsaasti keskustelua sekä sosiaalisessa mediassa että käytännön arjessa – onha ...
 • 30.11.2015 Antti Mäntylä, kehittämispäällikkö, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea   (0)
  Lääkehoito on tärkeä osa pitkäaikaissairaiden hoitoa. Lääkehoito saattaa kuitenkin joskus aiheuttaa ongelmia erityisesti iäkkäillä. Monilääkitys saattaa heikentää potilaan elämänlaatua tai aiheuttaa tarpeettomia kustannuksia. Ikäihmisten lääkkeiden käyttöön liittyvät ongelmat ovat tuttuja arjen pot ...
1 2 3 4 5