28
maaliskuu

Turku, Teemapäivä
Medisiina D -rakennus, Lauren 2 sali

Ammattilaiset
Opiskelijat
28.03.2019 klo 08.00 - 16.00
Kiinamyllynkatu 10
Suomenkielinen
Järjestäjä: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turku AMK, Yrkeshögskolan NOVIA
Koulutuksen aikana kuullaan esityksiä mm. katkeamattomasta lääkehoidon ketjusta, lääkehoitosuunnitelmasta, lääkelistan tarkistuksesta, kaksoistarkastuksesta ja lääkehoidon vaikuttavuuden arvioinnista. Lisäksi iltapäivällä järjestetään aamupäivän luentoihin liittyviä taitopajoja. Koulutukseen ilmoittaudutaan VSSHP:n koulutuskalenterin kautta (http://www.vsshp.fi/fi/ammattilaisille/taydennyskoulutus/Sivut/koulutuskalenteri.aspx). TERVETULOA!
Yhteyshenkilö: Kliininen hoitotyön opettaja Merja Nummelin, 050-5699770, merja.nummelin@tyks.fi