Lääkehoidon päivän tapahtumanäkymä

12
maaliskuu

Helsinki, Luento
Biomedicum, sali 3

Ammattilaiset
12.03.2020 klo 13.00 - 15.30
Haartmaninkatu 8
Suomenkielinen
Järjestäjä: HUS Laatu- ja potilasturvallisuusyksikkö LAAPO
Olennainen osa potilaan onnistunutta ja turvallista lääkehoitoa on, että terveydenhuollon ammattilaisilla on käytettävissään ajantasainen lääkitystieto ja potilas itse tuntee lääkehoitonsa. Tässä koulutuksessa tutustutaan käytäntöihin, joiden avulla lääkehoidon turvallisuutta voidaan kehittää niin potilaan kuin ammattilaisten näkökulmasta. Koulutuksen kohderyhmänä ovat potilaan lääkehoitoon osallistuvat ammattiryhmät ja lääkehoidon kehittämisestä kiinnostuneet HUSilaiset. Ilmoittautuminen koulutukseen HUS Harpin kautta.
Yhteyshenkilö: Lääkitysturvallisuuskoordinaattori Carita Linden-Lahti, 050 438 6748, carita.linden-lahti@hus.fi