Lääkehoidon päivän tapahtumanäkymä

12
maaliskuu

Helsinki, Teemapäivä
Helsingin kaupungintalon aula

Kansalaiset
12.03.2020 klo 09.00 - 12.00
Pohjoisesplanadi 11–13
Suomenkielinen
Vapaa pääsy
Järjestäjä: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea yhteistyössä
Tilaisuuden tavoitteena on • herättää pohtimaan oman lääkehoidon onnistumista, • tiedottaa erilaisista lääkkeiden käyttöä tukevista työkaluista ja • ohjata luotettaviin lääketiedon lähteisiin. Tilaisuudessa julkaistaan Lääkehoidon onnistumisen tarkistuslista LOTTA ja jaetaan selkokielellä kirjoitettua opasta turvallisen lääkehoidon toteuttamiseen. Toimintapisteillä pääset muun muassa tutustumaan erilaisiin luotettaviin lääketiedon lähteisiin ja laatimaan lääkityksestäsi ajantasaisen lääkityslistan. Voit keskustella toimintapisteillä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa lääkehoitosi kokonaisuudesta ja kysyä lääkkeistäsi niin lääkäreiltä kuin farmasian ammattilaisiltakin.
Yhteyshenkilö: Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Katri Hämeen-Anttila, 029 522 3513, katri.hameen-anttila@fimea.fi