Tapahtumat 2018

Tunnelmia Lääkehoidon päivän tilaisuuksista

Tapahtumakalenteriin ilmoitettiin tänä vuonna paikallisia tapahtumia 136. Kiitos kaikille ahkerille tapahtumien järjestäjille – teidän ansiostanne Lääkehoidon päivä jälleen toteutui! Kiitos myös lähettämistänne viesteistä ja kuvista.

Kuva lääkehoidonpäiviltä 2018, Säynätsalon apteekki

Vietimme Lääkehoidon päivää Säynätsalon apteekissa tiistaina 27.3. Päivässä vieraili noin 130 henkeä eli päivä oli todella onnistunut. Päivässä jaoimme lääkekortteja ja puhuimme sen tärkeydestä. Lisäksi asiakkaat saivat tietoa diabeteksesta, inkontinenssin hoidosta ja Potilasliiton toiminnasta. Erityiskiitos Potilasliiton Paavo Koistiselle, Suomen Inkon ry:n Kyllikki Koistiselle ja Keski-Suomen diabetesyhdistyksen Harri Niemiselle osallistumisesta päivään.

Kuvassa vasemmalta Ilona Sorri, Harri Nieminen, Kyllikki Koistinen, Anne Sorri, Paavo Koistinen, Johanna Lehtimäki ja Henna Helkala. Toisessa kuvassa ovat Kyllikki ja Paavo Koistinen.

Anne Sorri, apteekkari, Säynätsalon apteekki

 

kuva Tehy Pellon järjestämästä lääkehoidonpäivästä

Tehy Pellon ammattiosasto järjesti yhteistyössä Pellon terveyskeskuksen kanssa 15.3.2018 Lääkehoidon päivän klo 9–14.30 terveyskeskuksen aulassa. Lääkehoidon päivän teemana oli rationaalinen eli järkevä lääkehoito. Tärkeää on, että lääkityslista on kunnossa ja ajan tasalla. Hoitajat olivat paikalla opastamassa ja neuvomassa. Myimme myös kahvia ja pullaa. Lääkehoidon päivän järjestäminen oli hyvä kokemus aulatapahtuman järjestämiseen. Asiakkaisiin oli helppo olla yhteydessä. Aihe kiinnosti asiakkaita ja he pitivät asiaa tärkeänä.


Tuula Ylisaukko-oja, sairaanhoitaja, Pellon terveyskeskus

 

Säkylän apteekissa mainostimme Lääkehoidon päivää paikallisessa lehdessä otsikolla "Mikä on Sinulle sopiva lääke? Hae luotettavaa lääketietoa". Lisäksi Facebook-sivuillamme oli tapahtumailmoitus ja muuta informaatiota.

Lääkehoidon päivä yllätti meidät positiivisesti, sillä etenkin lehti-ilmoitus herätti yllättävän paljon keskustelua ja kysymyksiä. Moni aloitti keskustelun: "Koska teillä on nyt tämä päivä, että saa kysyä lääkkeistä..." Olisi mukavaa, jos saisimme ylläpidettyä tätä keskustelua, ettei se jäisi vain Lääkehoidon päivän varaan, vaan olisi jokapäiväistä.

Säkylän apteekki

 

Kuva farmaseutti Juusosta Nummelan apteekissa

Nummelan apteekissa vietimme vuoden 2018 Lääkehoidon päivää teemalla Sopiva lääke tepsii. Tavoitteenamme oli päivän aikana tavoittaa mahdollisimman moni niistä asiakkaistamme, joiden lääkityslista-asiat eivät ole kunnossa. Kun muut farmaseuttimme tekivät päivittäistä farmaseuttista neuvontatyötään reseptintoimituksessa ja palveluvalinnassa, farmaseuttimme Juuso käytti koko työpäivänsä tarttuen asiakkaittamme hihasta keskustellen sekä pohtien asiakkaiden kanssa heidän lääkityslistojaan. Osa asiakkaista havahtui siihen, että heillä ei ole lääkelistaa ollenkaan vaikka käytettäviä lääkkeitä on runsaanlaisesti. Juuso rohkaisi asiakkaitamme myös jatkossa olemaan aktiivisia oman lääkityksensä suhteen.

Tapahtumaa mainostettiin etukäteen ja myös päivän aikana Lääkehoidon päivän sivulla, Facebookissa ja halsterein apteekissa. Neuvonnan lisäksi jaoimme asiakkaillemme Sopiva lääke tepsii- lääkityslistapohjia sekä Terveydeksi-lehtiä. Juusolla oli pääsy tietolähteisiin kannettavan tietokoneen avulla suoraan infopisteellä.

Päivä oli apteekissa vilkas ja asiakkaita pysähtyi pisteelle mukavasti Juuson aktiivisuuden ansiosta. Useat asiakkaat kertoivat lääkitykseensä liittyvistä onnistuneista asioista sekä haasteista. Päivän aikana farmaseuttimme Juuso kertoi ajantasaisen lääkityslistan tärkeydestä ja siitä, että lääkehoidon sopivuus arvioidaan aina yksilöllisesti lääkärin kanssa. Lääkityslistapohjia oli saatavilla koko viikon ajan reseptintoimituspisteissä. Pidämme niitä esillä myös jatkossa, sillä asiakkaat ovat olleet niistä kiinnostuneita.

Tanja Kortelainen, johtava proviisori, Nummelan apteekki

 

Yle Uutiset kuvasi Kyllön Apteekissa Lääkehoidon Päivänä.

Birgitta Huttula, apteekkari, Kyllön Apteekki

 

Kuva vuoden 2017 farmaseutista Maria Mäkelästä

Vuoden Farmaseutti Maria Mäkelä toimi Lääkehoidon päivänä lääkehoidon tulkkina Jyväskylän Seppälääkärit Oy:n vastaanottotiloissa. Rohkaisin potilaita kysymään ja keskustelemaan aktiivisesti lääkehoidostaan terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Jaoin lääkityslistamateriaalia ja kerroin ajantasaisen lääkityslistan merkityksestä. Henkilöstöä muistuttelin järkevän lääkehoidon elementeistä.

Maria Mäkelä, Vuoden Farmaseutti 2017, LHKA, Lääkehoidon turva

 

Helsingissä Haartmanin sairaalassa vietettiin valtakunnallista Lääkehoidon päivää jo kuudetta kertaa. Pääkohderyhmänä oli henkilöstö, mutta potilaita unohtamatta (esitteitä tarjolla). Yksikköjen nk. lääkevastaavat hoitajat järjestivät teemaviikolla ja teemapäivänä ohjelmaa (osastotunti, tarjoilua, leikkimielinen kysely, pikku palkintojen jako). Sairaalan yleisissä tiloissa oli Lääkehoidon päivän sivuilta tulostettuja julisteita potilaiden ja omaisten luettavaksi. HUS Apteekista proviisori, lääkitysturvallisuuskoordinaattori piti henkilökunnalle luennon rationaalisesta lääkehoidosta.

Lääkehoidon päivän teemaviikko osui tänä vuonna vaikeaan influenssakauteen, joka kuormitti päivystyssairaaloita merkittävästi. Tämä saattoi näkyä myös teemapäivän toteutuksessa siten, että ihan kaikissa yksiköissä koko henkilöstö ei ehtinyt sovittuna aikana osallistumaan esimerkiksi osastotunnille.

Teemaviikon ja -päivän toteutus oli kiireestä ja potilasruuhkista huolimatta onnistunut.

Jaana Palviainen, vs. ylihoitaja, Haartmanin sairaala

 

Kuva Farmasialiiton tiimistä

Lääkehoidon päivänä 22.3. Farmasialiitto ja Apteekkariliitto järjestivät yhdessä Pop up -apteekin Eduskuntatalolla esitelläkseen alan osaamista. Päivän teema oli tänä vuonna rationaalinen lääkehoito, ja samalla käynnistyi Sopiva lääke -kampanja.

Kuvassa on Farmasialiiton tiimi eli puheenjohtaja Antti Kataja, Helsingin AJR:n puheenjohtaja Piia Renvall, toimitusjohtaja Riitta Uusi-Esko ja järjestöpoliittinen asiantuntija Anne Hautala.

Tuija Metsäaho, viestinnän asiantuntija, Suomen Farmasialiitto ry.

 

Kuvassa ministeri Pirkko Mattila lääkehoidonpäivillä helsinkiläisessä apteekissa

Ministeri Pirkko Mattila osallistui Lääkehoidon päivään tutustumalla apteekkityöhön helsinkiläisessä apteekissa. Luotettava lääketieto on edellytys oikeille päätöksille ja turvalliselle hoidolle. Ministeri Mattila kannustaa keskustelemaan lääkityksestä hoitohenkilökunnan ja apteekin henkilöstön kanssa.

Krista Kukkanen, viestintäasiantuntija, STM

 

Kuva Rati-raportin luovuttamisesta

Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman seminaari ”Kuinka lääkehoitoa järkevöitetään?” pidettiin tiistaina 20.3. aamupäivällä STM:n Meritulli-salissa. Seminaarissa luovutettiin hankkeen loppuraportti sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilalle ja julkistettiin hankkeen aikana tuotetut muutkin raportit. Seminaari oli samalla kiitos tekijöille.

 

Rati-hankkeen julkaisut ja raportit

 

Esitykset ja päivitetyt verkkosivut