Mikä lääkityslista? -alasivun sisältö

Tee oma lääkityslista

Lääkityslista on ajantasainen listaus kaikista käyttämistäsi lääkevalmisteista: lääkärin määräämistä reseptilääkkeistä, itsehoitolääkkeistä, ravintolisistä sekä rokotteista.

Valmisteen nimen lisäksi listaan kirjataan annos ja käyttötarkoitus. Lista voi olla paperilla tai sähköisesti ylläpidetty - muodolla ei ole väliä.

 

Lääkityslista voi olla...

  • Käsin kirjoitettu paperille tai esimerkiksi potilasjärjestön tuottamalle lomakkeelle
  • Yhteenveto reseptilääkkeistä täydennettynä itsehoitolääkkeillä ja ravintolisillä
    - Yhteenvedon reseptilääkkeistä voit saada vastaanotolta, apteekista tai tulostaa itse Omakanta-palvelusta. Varmista, että listalla on vain ne lääkkeet, joita oikeasti käytät.
  • Tietokoneella laadittu, esimerkiksi www.laakekortti.fi -verkkopalvelussa
  • Lääkehoidon päivän lääkityslista -malli, täytä ja tulosta tästä omasi
  • Älypuhelimen sovelluskaupasta ladattuun sovellukseen laadittu lääkityslista.

Pidä kuitenkin vain yhtä ajantasaista lääkityslistaa. Päivitä listaa aina kun lääkityksessäsi tapahtuu muutoksia. Voit pyytää apua lääkityslistan laatimiseen terveydenhuollosta tai apteekista.

Yleinen virhekäsitys on, että ammattilaiset näkevät potilaan kokonaislääkityksen tietojärjestelmistään. Itsehoitolääkkeiden ja ravintolisien käyttö, omatoimiset annosmuutokset, yksittäiset paperireseptit sekä katkokset sähköisessä reseptijärjestelmässä tuovat riskejä potilaan lääkitystiedon hallintaan. Potilaalla voi olla sähköisiä reseptejä lääkkeistä, joita hän ei todellisuudessa käytä. Lisäksi esimerkiksi tieto sairaalajaksolla tehdyistä lääkitysmuutoksista ei välttämättä siirry sähköisesti terveyskeskuksen hoitavan lääkärin tietojärjestelmään.

Siksi on tärkeää, että ylläpidät itse lääkitystietojasi listalla, jolta ajantasaiset tiedot voidaan tarkistaa.

Pidä lääkityslistaa aina mukanasi. Asioidessasi apteekissa tai terveydenhuollossa listalta voidaan helposti tarkistaa mahdolliset haitta- ja yhteisvaikutukset. Akuutissa hoitotilanteessa terveydenhuollon ammattilainen tarvitsee tiedot käyttämistäsi lääkkeistä. Mukana kulkeva lista turvaa hoitosi myös silloin, kun et itse pysty lääkitystäsi kertomaan. Lääkityslistan avulla tunnet myös itse lääkkeesi ja niiden käyttötarkoitukset paremmin.

 

Huolehdi myös omaisesi lääkityslista kuntoon!

Lääkityslistasta viittomakielellä Viittomakielisen kirjaston materiaaleissa