Var med på Läkemedelsdagen

Under Läkemedelsdagen har det under årens lopp redan ordnats flera hundra evenemang. Läkemedelsdag var den 22 mars 2018.