Delta i Läkemedelsdagen för att tillsammans främja rationell läkemedelsbehandling

Läkemedelsdagen är en riksomfattande gemensam temadag som är avsedd för såväl läkemedelsanvändare som hälso- och sjukvårdspersonal. Den ordnades första gången år 2012 på initiativ av dåvarande social- och hälsominister Paula Risikko under temat ”Känn dina läkemedel”, som har förblivit ett allmänt tema för Läkemedelsdagen.

Den årliga temadagen genomförs i form av lokala evenemang på olika håll i Finland. Målet är att få till stånd mera diskussion mellan läkemedelsanvändare och hälso- och sjukvårdspersonalen. Under Läkemedelsdagen uppmuntras läkemedelsanvändare att iaktta sin läkemedelsbehandling och dess verkan, att känna sina läkemedel.

Nästa Läkemedelsdag firas den 22 mars 2018.

År 2018 ordnas Läkemedelsdagen som en del av genomförandeprogrammet för rationell läkemedelsbehandlings omfattande kommunikationskampanj.