Lääketiedon lähteitä

Hitta tillförlitlig information om läkemedel

Kom ihåg att all information på internet inte är tillförlitlig. Du kan bedöma läkemedelsinformationens tillförlitlighet med hjälp av DARTS-checklistan.

I läkemedelsförpackningen finns bipacksedeln

Telefontjänster

Webbtjänster