Läkemedelsanvändares minneslista

Om du beaktar det här lyckas din läkemedelsbehandling på bästa möjliga sätt:

  • För att få rätt slags vård och behandling ska du inte vara rädd att berätta om dina besvär och känningar.
  • Gör en läkemedelslista. Anteckna i den alla receptläkemedel, egenvårdsläkemedel, växtbaserade läkemedel och kosttillskott som du använder. Se till att uppdatera listan och ha den till hands. På Mina Kanta-sidorna ser du vilka recept som Du har förskrivits. OBS! På baksidan finns ett behändigt underlag för en läkemedelslista. Ta den till vara!
  • Berätta hur du har skött dig själv och om dina mediciner har hjälpt dig.
  • Fråga den person som behandlar dig om du undrar över något i användningen av ett läkemedel. Du kan också fråga om läkemedel på ditt apotek. Se alltid till att du förstod saken rätt.
  • Kom överens om din läkemedelsbehandling tillsammans med läkaren. Planera inte och ändra inte själv din medicinering.

  • Använd enbart sådana läkemedel som förskrivits dig. Fråga alltid sjukvårdspersonal.
  • Diskutera priset på läkemedlet med läkaren. Apoteket ger också råd om priser.
  • Fråga också om andra lämpliga läkemedel och behandlingar samt om deras för- och nackdelar.
  • Se till att du vet vem du ska kontakta om du känner dig sjuk eller vill diskutera din medicinering.