Säker läkemedelsbehandling

Säker läkemedelsbehandling

 

Om du beaktar det här lyckas din läkemedelsbehandling på bästa möjliga sätt:

  • För att få rätt slags vård och behandling ska du inte vara rädd att berätta om dina besvär och känningar.
  • Gör en läkemedelslista. Anteckna i den alla receptläkemedel, egenvårdsläkemedel, växtbaserade läkemedel och kosttillskott som du använder. Se till att uppdatera listan och ha den till hands. På Mina Kanta-sidorna ser du vilka recept som Du har förskrivits. OBS! På baksidan finns ett behändigt underlag för en läkemedelslista. Ta den till vara!
  • Fråga vilket målet med din läkemedelsbehandling är. Det är viktigt att du för var och en av dina mediciner vet för vilket besvär och varför du ska ta den. Läs mer om uppföljning av läkemedelsbehandling.
  • Berätta hur du har skött dig själv och om dina mediciner har hjälpt dig.
  • Fråga den person som behandlar dig om du undrar över något i användningen av ett läkemedel. Du kan också fråga om läkemedel på ditt apotek. Se alltid till att du förstod saken rätt.
  • Kom överens om din läkemedelsbehandling tillsammans med läkaren. Planera inte och ändra inte själv din medicinering.
  • Använd enbart sådana läkemedel som förskrivits dig. Fråga alltid sjukvårdspersonal.
  • Diskutera priset på läkemedlet med läkaren. Apoteket ger också råd om priser.
  • Fråga också om andra lämpliga läkemedel och behandlingar samt om deras för- och nackdelar.
  • Se till att du vet vem du ska kontakta om du känner dig sjuk eller vill diskutera din medicinering.