Mikä lääkityslista? -alasivun sisältö sv

Upprätta en egen läkemedelslista

Ha alltid med dig aktuell information om de läkemedel som du använder, inklusive receptbelagt läkemedel, egenvårdsläkemedel, växtbaserade preparat, kosttillskott och vacciner.

I läkemedelslistan beskrivs även läkemedlets användningssyfte och dosering. Listan kan administreras på papper eller elektroniskt – formatet spelar inte någon roll.

 

Hälso- och sjukvårdens system för patientuppgifter innehåller inte alltid information om vilka läkemedel patienten använder. Medicineringsuppgifterna överförs inte alltid elektroniskt när man förflyttar sig från ett vårdställe till ett annat. Ibland kan de uppgifter som inskrivits i receptet avvika från den dosanvisning som använts hemma. Information om egenvårdsläkemedel och kosttillskott är också viktig när man fattar beslut om vården.

Därför är det viktigt att du själv vet vilka läkemedel du använder och uppdaterar uppgifterna i din läkemedelsförteckning. Ha alltid med dig aktuell information om de läkemedel som du använder, inklusive receptbelagt läkemedel, egenvårdsläkemedel, växtbaserade preparat, kosttillskott och vacciner.

I läkemedelslistan beskrivs även läkemedlets användningssyfte och dosering. Listan kan administreras på papper eller elektroniskt – formatet spelar inte någon roll.

En läkemedelslista kan vara…

  • en handskriven lista på papper eller till exempel på en patientorganisations blankett
  • en sammanfattning av receptmediciner kompletterad med egenvårdsläkemedel och kosttillskott
    - En sammanfattning av dina receptmediciner kan du få på mottagningen eller apoteket eller skriva ut den själv på Mina Kanta-sidor. Kontrollera att listan innehåller endast de mediciner som du faktiskt använder.
  • en lista skriven på dator, t.ex. i nättjänsten www.laakekortti.fi
  • en läkemedelslista enligt Läkemedelsdagens modell, fyll i och skriv ut din egen här
  • en läkemedelslista i en app som laddats ner i smarttelefonens appbutik.

Upprätthåll en enda aktuell lista. Uppdatera läkemedelslistan alltid då doseringen ändras, ett läkemedel avslutas eller du börjar använda ett nytt läkemedel, eller då du börjar använda ett receptfritt preparat. Du kan be om hjälp med att skriva din läkemedelslista hos hälso- och sjukvården eller på apoteket.

Hälso- och sjukvårdens system för patientuppgifter innehåller inte alltid information om vilka läkemedel patienten använder. Medicineringsuppgifterna överförs inte alltid elektroniskt när man förflyttar sig från ett vårdställe till ett annat. Ibland kan de uppgifter som inskrivits i receptet avvika från den dosanvisning som använts hemma. Information om egenvårdsläkemedel och kosttillskott är också viktig när man fattar beslut om vården.

Därför är det viktigt att du själv vet vilka läkemedel du använder och uppdaterar uppgifterna i din läkemedelsförteckning. 

Vilken nytta har man av läkemedelslistan?

  • Du känner själv till namnen på de läkemedel som du använder, dosering och användningssyfte. De mål som uppställts för läkemedelsbehandlingen kan bättre uppnås.
  • En farmaceut, provisor eller läkare kan kontrollera om din medicinering ger samverkningar eller om något av dina symtom kan bero på de läkemedel du använder
  • I akuta vårdsituationer behöver hälso- och sjukvårdspersonalen uppgifter om din medicinering så att vårdbesluten grundar sig på rätt information


 

Du är den enda som vet vilka läkemedel du använder på riktigt. Gör en egen läkemedelslista - sköt också om att dina anhöriga har sin läkemedelslista i skick.