Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Samordning av Läkemedelsdagen och innehåll:

Utvecklingsplanerare Päivi Kiviranta, paivi.kiviranta @ fimea.fi, tfn 029 522 3522 

Forsknings- och utvecklingschef Katri Hämeen-Anttila, katri.hameen-anttila @ fimea.fi, tfn 029 522 3513

 

Frågor angående kommunikation:

viestinta@fimea.fi

viestinta@stm.fi