Yhteystiedot -pääsivu

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Samordning av Läkemedelsdagen och innehåll:

Utvecklingsplanerare Päivi Kiviranta, paivi.kiviranta @ fimea.fi, tfn 029 522 3522 

 

Frågor angående kommunikation:

viestinta@fimea.fi