Medialle

Mediekontakter

Har du i egenskap av representant för massmedierna frågor angående Läkemedelsdagen? Vi svarar gärna på dina frågor.

 

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Utvecklingsplanerare Päivi Kiviranta, paivi.kiviranta @ fimea.fi, tfn 029 522 3522 

 

Frågor angående kommunikation:

viestinta@fimea.fi