Järkevä lääkehoito

Delta i Läkemedelsdagen – ”Behärskar du läkemedelsbehandling?”

Läkemedelsdagen är en årligen återkommande riksomfattande temadag. Målet med temadagen är att uppmuntra läkemedelsanvändare att diskutera om sin läkemedelsbehandling och att iaktta behandlingens verkan. Också hälso- och sjukvårdspersonalen uppmuntras att fråga kunderna om hur läkemedelsbehandlingen lyckats samt att för att uppnå en framgångsrik läkemedelsbehandling ge råd och stöd åt användarna.

Följande Läkemedelsdag firas 12.3.2020 och temat för dagen är ”Behärskar du läkemedelsbehandling?”.

Delta i genomförandet av temadagen genom att ordna ett lokalt evenemang! Tips och färdigt material för att genomföra temadagen hittar du på sidan Till arrangörerna.

Förbered dig också på läkemedelsanvändarnas eventuella frågor genom att läsa frågorna avsedda att aktivera användarna på sidan Behärskar du läkemedelsbehandling?