Tillsammans främjar vi rationell läkemedelsbehandling

En rationell, det vill säga förnuftig läkemedelsbehandling är effektiv, säker, högklassig, ekonomisk och jämlik. En rationell läkemedelsbehandling förbättrar förverkligandet av den övergripande behandlingen, ger människorna bättre handlingsförmåga samt skapar förutsättningar för kostnadseffektiv läkemedelsbehandling ur såväl patientens som samhällets perspektiv.

Kampanjer för de anställda inom hälsovårdspersonalen och allmänheten

Enligt forskning förekommer det i samband med förverkligandet av en rationell läkemedelsbehandling problem med såväl ordinering, expediering som användning av läkemedel. På grund av detta spelar de anställda inom hälso- och sjukvården och apoteken en avgörande roll för att kampanjen ska lyckas.

Som en del av genomförandeprogrammet för den rationella läkemedelsbehandlingen genomförs kampanjer för hälsovårdspersonalen och allmänheten under hösten och vården 2017–2018. Kampanjen som riktar sig till medborgare inleds på Läkemedelsdagen den 22 mars 2018. Man hoppas att kampanjen väcker tankar, frågor, diskussion och nya verksamhetssätt inom alla målgrupper.

Målet är att i synnerhet påverka läkemedelsanvändningen hemma, där förverkligandet av läkemedelsbehandlingen på bästa möjliga sätt förutsätter aktivt deltagande av såväl läkemedelsanvändaren som personen som bistår denne. Genom kampanjen försöker man nå sådana medborgare som är i arbetsför ålder och aktiva äldre personer samt personer som försörjer sina familjer, vilka ansvarar för såväl sin egen läkemedelsbehandling som sina anhörigas, till exempel barns och äldre föräldrars, läkemedelsbehandling.