Säker läkemedels behandling

Säker läkemedels behandling 19.2.2019 Veronica Walgren, Emmi Järvinen, Lina Ellfolk, Carina Fant och Niku Fagerholm ...

Medicinutdelning till fel patient

Medicinutdelning till fel patient 29.1.2019 Amanda Knutar, Pernilla Häggkvist och Sofia Joskitt Yrkeshögskolan NOVIA,...

Öppenhet ger bättre patientsäkerhet

Öppenhet ger bättre patientsäkerhet 20.2.2017 Tanja Väyrynen, organisationssekreterare, Sköldkörtelsförbundet i Finland rf ...

Känner datorn till din medicinering?

Känner datorn till din medicinering? 6.2.2017 Kaisa Haatainen, patientsäkerhetschef, Kuopio universitetssjukhus När en patient...

Ordning på läkemedelsförteckningen före graviditet

Ordning på läkemedelsförteckningen före graviditet 26.1.2017 Heli Malm, MD, docent, specialläkare Läkemedel används ofta även...

Ministerns hälsning

Ministerns hälsning 9.11.2016 Pirkko Mattila, Social- och hälsovårdsminister En uppdaterad läkemedelslista utgör en viktig...