Innehållspresentatör

null Känner datorn till din medicinering?

Känner datorn till din medicinering?

6.2.2017 Kaisa Haatainen, patientsäkerhetschef, Kuopio universitetssjukhus

När en patient kommer till sjukhuset antar hon eller han ofta att uppgifterna om hennes eller hans medicinering finns i sjukhusets datasystem. Skötaren eller läkaren som tar mot patienten kan få höra kommentaren: ”Kolla från datorn. Uppgifterna finns där.”  Det är så som det borde vara. I bästa fall hittas de korrekta, uppdaterade uppgifterna om patientens medicinering i arkivet Kanta.

Målet för varje anställd inom hälso- och sjukvården är en trygg behandling av patienten. Situationer där ansvaret för behandling av patienten överförs från en person till en annan, från en enhet eller organisation till en annan utgör en särskild utmaning för att lyckas i arbetet. I sådana situationer testas alltid, om informationen följer med patienten på det sätt som den borde. Är informationen om en ändring i patientens medicinering tillgänglig genast när den behövs?

Vad kan du som patient själv göra för att säkerställa en säker läkemedelsbehandling?

Känn till vilka läkemedel som du använder och för vilka ändamål. När du ordineras ett läkemedel ska du fråga för vilket ändamål det är, om läkaren inte tydligt redogör för det. Fråga om läkemedlets biverkningar och eventuella interaktioner med andra läkemedel. Försäkra dig om att du förstår hur och när du ska ta läkemedlet och om det är något särskilt som du ska ta i beaktande – till exempel begränsningar beträffande när du intar dina måltider. Begär att få en uppdaterad läkemedelsförteckning med dig från sjukhuset när du skrivs ut. Samtidigt kan du kontrollera att den inte innehåller läkemedel som du inte längre tar.

Håll läkemedelsförteckningen alltid med dig - i plånboken, väskan, fickan, var som helst så länge som den är med dig. Kontrollera att alla de läkemedel som du använder finns antecknade på den. Utöver receptbelagda läkemedel ska de egenvårdsläkemedel samt naturpreparat och kosttillskott som du använder stå på kortet. Uppdatera informationen i förteckningen alltid när det inträffar en förändring i din medicinering.

Berätta alltid för personerna som vårdar dig vilka läkemedel du använder. Visa din uppdaterade läkemedelsförteckning, om ingen frågar efter den.

Säker läkemedelsbehandling är vår gemensamma uppgift!