Innehållspresentatör

null Målet för genomförandeprogrammet Rationell läkemedelsbehandling är att få patienter att bli delaktiga i sin läkemedelsbehandling

Målet för genomförandeprogrammet Rationell läkemedelsbehandling är att få patienter att bli delaktiga i sin läkemedelsbehandling

17.3.2017 Ulla Närhi, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet

En rationell, det vill säga förnuftig, läkemedelsbehandling är en sak som alla menar lönar sig. Genom att rationalisera läkemedelsbehandlingarna skulle man kunna förbättra vårdresultaten, i vissa fall förbättra livskvaliteten och till och med få till stånd kostnadsbesparingar – det har många läkare, skötare, apotekspersonal, myndigheter och till och med politiker konstaterat.

I genomförandeprogrammet, som upprättas enligt regeringsprogrammet under den här regeringsperioden, avhandlar man faktorer i anslutning till hur läkemedel ordineras, expedieras och används. Under årens lopp har man dock redan startat en mängd olika program och gjort några kungörelser i anslutning till läkemedelsförsörjning och -behandling. I praktiken har avståndet från riktlinjer till praxis varit – och är fortfarande – lång. Troligen kan man bara uppnå resultat i rationaliseringen av läkemedelsbehandlingar genom insatser från flera olika aktörer. Det finns inget enskilt knep, till exempel en lagändring eller en riktlinje, som ensamt kan påverka det, utan för att uppnå resultat behövs flera instanser, till exempel läkemedelsföreskrivarna, leverantörerna och användarna.

En befolkningskampanj om rationell användning av läkemedel på gång

Ett viktigt mål är att öka människors medvetenhet om vad rationell läkemedelsbehandling är och vad som karaktäriserar det. Social- och hälsovårdsministeriet finansierar en kommunikationskampanj som en del i genomförandeprogrammet för rationell läkemedelsbehandling, där man för vidare det glada budskapet om att läkemedelsbehandlingen ska rationaliseras. Under år 2017 planerar man kampanjen. Kampanjen, som egentligen börjar 2018, riktar sig i första hand till befolkningen, men hälso- och sjukvårdspersonal kommer också att informeras på förhand. Hälso- och sjukvårdspersonalen ska åtminstone veta vad det handlar om och kunna svara patienterna på de frågor som kampanjen väcker. 

Målen med rationell läkemedelsbehandling

Den stora målsättningen med genomförandeprogrammet för rationell läkemedelsbehandling skulle kunna vara att läkemedelsanvändarna börjar fokusera mer på vilka läkemedel de använder och hur. Patienterna skulle också kunna be läkare och apotekspersonal om ännu mer råd gällande hur läkemedlen används och att man kanske ser över hela läkemedelsarsenalen.  

Ett annat stort mål är att alla patienter ska ha en aktuell läkemedelslista så att man på ett lätt sätt kan kontrollera helhetsmedicineringen. Läkemedelslistan skulle kunna vara ett dokument som man bär med sig på samma sätt som till exempel sjukförsäkringskortet, men det finns också andra möjligheter. Se till exempel www.omalista.fi eller www.laakekortti.fi

Om dessa två mål skulle uppfyllas, skulle en stor del av målsättningarna inom genomförandeprogrammet ha uppnåtts. Efter det – eller egentligen samtidigt – väntar redan nästa utmaning för oss: hur man genomför rationell läkemedelsbehandling inom nya social- och hälsovårdsområden och hur kommande landskap skulle kunna spara in på kostnader genom att rationalisera läkemedelsbehandlingar. Genomförandeprogrammet för rationell läkemedelsbehandling är alltså inte begränsat till den här regeringsperioden, utan det finns arbete att göra efter den också.